Spring over hovedmenu
""
En landsdækkende indsats fra Beskæftigelsesministeriet over de kommende tre år skal rette op på, at alt for mange mennesker med handicap står uden for arbejdsmarkedet. Indsatsen hedder ”Med eller uden handicap - Danmark har brug for dygtige mennesker”,

NYHED / 26-11-2019

Flere mennesker med handicap skal i job

En ny landsdækkende indsats skal over de kommende tre år sikre, at flere personer med handicap kommer i arbejde. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser et stort potentiale i, at flere mennesker med handicap får mulighed for at byde ind med deres kompetencer på landets arbejdspladser.

Beskæftigelsen i Danmark har aldrig været højere, og manglen på kvalificeret arbejdskraft er i disse år en af erhvervslivets største bekymringer. Samtidig står en stor gruppe mennesker med handicap uden for arbejdsmarkedet.

Det skal en landsdækkende indsats fra Beskæftigelsesministeriet over de kommende tre år rette op på. Indsatsen hedder ”Med eller uden handicap - Danmark har brug for dygtige mennesker”, og de forskellige aktiviteter skal nedbryde fordomme og gøre virksomheder såvel som jobcentermedarbejdere klogere på mulighederne for at få mennesker med handicap ud på arbejdsmarkedet.

Ifølge tal fra det nationale forsknings- og analysecenter VIVE er det kun en tredjedel af mennesker med et større selvvurderet handicap, der er i beskæftigelse.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er vigtigt, at vi gør de gode tider bedre – for alle. Det gælder selvfølgelig også for mennesker med handicap. Mange mennesker med handicap både kan og vil gerne arbejde. Jeg håber, at denne indsats vil løfte opmærksomheden, og vi får gjort op med nogle af de fordomme og myter, der afholder virksomheder fra at ansætte mennesker med handicap, selv om de er kvalificerede og har rigtig meget at byde på. 

- Der er rigtig mange arbejdspladser rundt om i landet, som har mennesker med handicap ansat som en helt naturlig og velfungerende del af deres arbejdsstyrke. Alle de gode erfaringer skal vi dele med hinanden, så de mennesker med handicap der både kan og vil arbejde også får mulighed for det. Disse mennesker udgør et enormt uudnyttet potentiale, som virksomheder skal være opmærksomme på, siger Peter Hummelgaard.

Indsatsen består blandt andet af en række lokale og regionale aktiviteter i en tilbagevendende Jobuge i uge 49 i årene 2019, 2020 og 2021, samt årlige landsdækkende jobkonferencer og kampagneaktiviteter.