Spring over hovedmenu
""
Borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre, får fra 1. januar 2020 mulighed for at komme på seniorpension.

NYHED / 19-11-2019

Lovforslag: Fra 1. januar 2020 kan borgerne søge om seniorpension

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har tirsdag fremsat et lovforslag i Folketinget, der indfører seniorpension. Lovforslaget er samtidigt sendt i høring.

Med lovforslaget, der er fremsat den 19. november, indføres der seniorpension fra 1. januar 2020. Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre.

Seniorpension træder i stedet for seniorførtidspensionsordningen, som ikke har fået det forventede omfang. Seniorpensionen indeholder en række lempelser, så flere med nedsat arbejdsevne får mulighed for at trække sig tilbage.

Inden der træffes afgørelse om seniorpension skal der foretages en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsmæssige oplysninger. Det betyder blandt andet, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser for at udvikle arbejdsevnen.

Med lovforslaget får kommunerne midlertidigt ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension, indtil opgaven overgår til en central myndighed i statsligt regi, som skal etableres så hurtigt som muligt. Hvis en borger får afslag på seniorpension, mens reglerne administreres af kommunerne, kan borgeren få genoptaget sin sag af denne myndighed.

Personer, der tilkendes seniorpension, modtager en ydelse, der svarer til satsen for førtidspension frem til folkepensionsalderen.

Lovforslaget er samtidigt sendt i høring, hvor fristen er den 25. november. Folketinget 1. behandler lovforslaget den 5. december med henblik på, at det kan træde i kraft 1. januar 2020.