Spring over hovedmenu
""
Rigsrevisionens beretningen viser blandt andet, at sagsbehandlingstiderne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er faldende, og at der er færre og yngre sager i AES.

NYHED / 15-11-2019

Rigsrevisionen offentliggør beretning om sagsbehandlingstider på arbejdsskadeområdet

Rigsrevisionens beretning viser, at sagsbehandlingstiden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er faldende. Der rejses dog også kritik af, at tidsfristerne ikke bliver overholdt.

Rigsrevisionen satte den 12. oktober 2018 gang i en større undersøgelse på arbejdsskadeområdet, og nu har Statsrevisorerne behandlet Rigsrevisionens beretning.  

Beretningen viser blandt andet, at sagsbehandlingstiderne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er faldende, og at der er færre og yngre sager i AES. Rigsrevisionen konkluderer, at Beskæftigelsesministeriets tilsyn med bestyrelsen for AES er tilfredsstillende, men også at de gennemsnitlige sagsbehandlingstider fortsat er for lange.  

Det fremgår af beretningen, at Beskæftigelsesministeriet og AES ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at tidsfristerne for sagsbehandlingen bliver overholdt i den tidligere Arbejdsskadestyrelse og i AES. Samtidig kritiseres AES for ikke at sikre en positiv udvikling i produktiviteten, som især har været lav i 2016, 2017 og 2018. 

Ministeriet har bemærket over for Rigsrevisionen, at der kan være saglige grunde til, at lovens frister ikke altid overholdes. Det kan fx være, at AES skal indhente lægelige oplysninger, inden der bliver truffet en afgørelse. Derudover skal faldet i produktiviteten ses i lyset af væsentlige ændringer på arbejdsskadeområdet som fx ny retspraksis efter en dom fra Højesteret og øget fokus på kvalitet efter Kammeradvokatens undersøgelse. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:  

- Det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. For de mennesker, der alligevel kommer til skade på arbejdet, skal der være et arbejdsskadesystem, der hjælper borgeren videre. En lang sagsbehandlingstid kan sætte den enkelte tilskadekomne i en økonomisk og arbejdsmæssig sårbar situation, som kan gøre det svært at komme videre. 

- Derfor er jeg også glad for at se, at sagsbehandlingstiden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver kortere og kortere.  

- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at Rigsrevisionen konkluderer, at ministeriet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at tidsfristerne bliver overholdt. Jeg har også noteret mig, at produktivitet har været faldende i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Derfor vil jeg nu drøfte Rigsrevisionens konklusioner med bestyrelsen.