Spring over hovedmenu
""
Det er ikke længere et krav, at kommunerne altid skal indhente en lægeattest inden den første opfølgningssamtale med borgere på sygedagpenge. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget netop har vedtaget.

NYHED / 20-12-2019

Folketinget afskaffer bureaukratisk sygedagpengeregel

Fra 1. januar 2020 bliver det frivilligt for landets kommuner at indhente lange og dyre lægeerklæringer, de såkaldte LÆ285.

Folketinget har fredag den 20. december vedtaget lovforslag L 52, der afskaffer kravet om, at kommunen altid skal indhente en lægeattest inden den første opfølgningssamtale i sygedagpengesager.

Medarbejdere i jobcentre behøver kun at indhente lægeerklæringen, hvis han eller hun - eller den sygemeldte selv - mener, det er nødvendigt for at hjælpe den sygemeldte borger. 

Baggrunden for lovforslaget er en evaluering, som har vist, at lægeerklæringerne ofte er unødvendige. Samtidigt har kommunerne selv ønsket, at de skulle være frivillige at bruge.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2020.