Spring over hovedmenu

NYHED / 16-12-2019

Kulturinstitutioner får forlænget lånepause hos feriefond

Forhandlingerne med EU om lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond er endnu ikke afsluttet. Derfor indstiller aftalepartierne, at man forlænger den periode, hvor lånene er stillet i bero. En løsning forventes dog i løbet af foråret.

En permanent løsning for de kulturinstitutioner, der har lån i Arbejdsmarkedets Feriefond, er ikke helt på plads. Aftalepartierne er derfor enige om at indstille til Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF), at lånene fortsætter med at være på pause. 

Lånene har været sat i bero siden 1. januar 2018, og perioden er blevet forlænget af flere omgang på grund af komplekse forhandlinger med Kammeradvokaten og EU. Det vurderes dog, at en løsning er tæt på, så perioden hvor museer og kulturinstitutioner ikke skal betale af på lånene forlænges kun frem til den 1. april 2020. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg har fuld forståelse for, at utålmodigheden stiger i takt med forlængelserne, men der har været tale om en meget kompleks problemstilling. Derfor har det også taget længere tid, end man først antog.

- Jeg glæder mig dog over, at der tilsyneladende er ved at være lys for enden af tunnelen, og derfor er vurderingen nu, at der kan lande en permanent løsning i løbet af de kommende måneder.

Arbejdsmarkedets Feriefond har over en årrække lånt penge ud til en række kulturinstitutioner. I 2014 besluttede et flertal af de politiske partier bestående af S, SF, R, K og V at overføre 280 millioner kroner af fondens formue til staten samtidig med, at det blev præciseret, at fondens primære formål er at støtte vanskeligt stillede familier med ferieophold.