Spring over hovedmenu
""
Sanktionsreglerne i kontanthjælpssystemet skærpes og forenkles, så kommunerne får nemmere ved at administrere reglerne samtidigt med, at reglerne bliver lettere for borgere at forstå. Det fremgår af lovforslaget, som Folketinget fredag har vedtaget.

NYHED / 20-12-2019

Mere enkle sanktionsregler: Fra 80 til kun fire satser

Folketinget har fredag vedtaget enklere og skærpede sanktioner for borgere i kontanthjælpssystemet. De nye sanktionsregler skal gøre det lettere for kommunerne at administrere reglerne, og samtidigt gøre det mere klart for borgerne, hvilke konsekvenser der er, hvis de ikke står til rådighed.

Sanktionsreglerne i kontanthjælpssystemet er med 80 forskellige sanktionssatser blevet unødigt komplicerede. Det bliver der nu lavet om på med dagens vedtagelse i Folketinget. Med lovforslaget om enklere og skærpede sanktioner bliver der fremover kun fire faste sanktionssatser, så kommunerne får nemmere ved at administrere reglerne og begår færre fejl.

De mere enkle regler og satser kombineret med bedre vejledning til borgerne om, hvad det vil sige at skulle stå til rådighed, vil også gøre det lettere for borgerne at forstå deres pligter og konsekvenserne af ikke at overholde dem – og dermed gøre det muligt at undgå at løbe ind i sanktioner.

Lovforslaget understøtter det danske velfærdsprincip om ret og pligt. Hvis man er ledig og modtager en offentlig ydelse, så skal man også stå til rådighed for arbejdsmarkedet – ellers bliver man sanktioneret. Samtidigt sikrer lovforslaget, at der skal tages særlige hensyn til udsatte borgere (aktivitetsparate borgere). De kan blive friholdt for sanktioner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- De nye sanktionsregler viser med al tydelighed, at et bredt flertal i Folketinget støtter og værner om, at vores velfærdssamfund bygger på et princip om ret og pligt. Heldigvis bakker langt de fleste borgere op om det. De gør alt, hvad de kan, for at finde et job og forsørge sig selv. Men desværre er der også nogle, der ikke lever op til de pligter, der følger med rettigheden til at modtage en ydelse fra det offentlige. Og her må vi sikre, at konsekvenserne er klare og mærkbare.   

- Det er vigtigt for mig, at der er en god balance i lovforslaget. Borgere, der kan og har evnerne skal sanktioneres og kende konsekvenserne, hvis de ikke står til rådighed. Til gengæld skal vi passe på og beskytte de borgere, der i en periode har det ekstra svært. Og netop den balance vil vi holde kommunerne fast på. Derfor kommer vi til at følge kommunernes brug af de nye sanktionsregler tæt.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger, som blev indgået i efteråret 2018.