Spring over hovedmenu
""
Mænd tjener mere end kvinder. Den korrigerede lønforskel mellem mænds og kvinders løn er på 4-7 pct. Og det er efter, at der er taget højde for mænds og kvinders forskellige fordeling på fx uddannelse, erhvervserfaring, sektor, branche og arbejdsfunktion.

NYHED / 09-12-2019

Ny ligelønsredegørelse for 2019

Ligelønsredegørelsen for 2019 er nu klar. Redegørelsen indeholder en kort gennemgang af de seneste tre års initiativer, regler og retspraksis på ligelønsområdet.

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og efter ligelønsloven skal beskæftigelsesministeren og ministeren for ligestilling hvert tredje år udarbejde en ligelønsredegørelse for indsatsen for at opnå lige løn mellem mænd og kvinder. 

Den nye ligelønsredegørelse for 2019 indeholder en kort gennemgang af de initiativer, der er gennemført på ligelønsområdet inden for de seneste tre år, en analyse af lønforskellene mellem mænd og kvinder, en gennemgang af retspraksis om ligeløn samt resumé af bidrag fra arbejdsmarkedets parter om deres initiativer på ligelønsområdet. 

Redegørelsens hovedresultater kan opsummeres til følgende:

  • Bruttolønforskellen på hele arbejdsmarkedet i 2016 er på 10-15 pct. afhængigt af lønbegrebet.
  • Den korrigerede lønforskel, dvs. den tilbageværende lønforskel, er på 4-7 pct. efter, at der er taget højde for kvinders og mænds forskellige fordeling på fx uddannelse, erhvervserfaring, sektor, branche og arbejdsfunktion.
  • Bruttolønforskellene i perioden siden 2007 er faldet både på hele arbejdsmarkedet og på sektorniveau.
  • Faldet i bruttolønforskellene skyldes delvist, at kvinder har bevæget sig opad i stillingshierarkiet og har forøget forspringet mht. uddannelseslængde.
  • Bruttolønforskellene stiger med stigende timeløn: blandt de lavest lønnede er bruttolønforskellen 4 pct. mod 17-25 pct. blandt de højeste lønnede.

 Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger.

- Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at køn i sig selv kan give adgang til en højere løn. Derfor er denne regering også optaget af at bekæmpe lønforskellen. Ligelønsredegørelsen viser, hvorfor det er vigtigt, at regeringen har bedt VIVE kortlægge de dele af lønforskellen mellem kvinder og mænd, man hidtil ikke har kunnet forklare på grund af fx uddannelse eller opgaver. Undersøgelsen ventes færdig til efteråret, hvor jeg vil drøfte konklusionerne med arbejdsmarkedets parter. Herefter skal vi tage stilling til, om der er behov for nye initiativer.

Læs ligelønsredegørelsen for 2019 

Læs pressemeddelelse "VIVE skal undersøge lønforskel mellem kvinder og mænd"