Spring over hovedmenu
""
Hvad sker der med borgernes rettigheder på Beskæftigelsesministeriets område. I første omgang sker der ikke noget, og der er derfor ikke grund til at være bekymret for, om man fx fortsat kan få udbetalt pension fra Storbritannien.

NYHED / 30-01-2020

Brexits betydning for borgerne

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU. Det rejser spørgsmål om, hvad der sker med borgernes rettigheder på Beskæftigelsesministeriets område.

Det korte svar er, at der ikke sker noget. Der er således ikke grund til fx at være bekymret for, om man fortsat kan få udbetalt pension fra Storbritannien.

EU og Storbritannien har i den såkaldte udtrædelsesaftale aftalt en overgangsperiode, i hvert fald frem til udgangen af 2020. Den kan måske blive forlænget med et eller to år, men foreløbig ønsker den britiske regering ikke at forlænge perioden.

I overgangsperioden kan man forstsat rejse frem og tilbage mellem Danmark og Storbritannien, og man kan studere og arbejde osv., som om Storbritannien var et EU-land.

Det er også aftalt, at når overgangsperioden er slut, bevarer borgerne ret til sociale ydelser, som om Storbritannien fortsat var et EU-land.  Det gælder dog kun for de borgere, der har været omfattet af EU's regler om fri bevægelighed før overgangsperiodens udløb.

Hvis man fx aktuelt arbejder i Storbritannien - eller får arbejde der i overgangsperioden - kan man fortsætte med at arbejde der, som om man var EU-borger. Hvis man bliver fx syg eller arbejdsløs, har man ret til fortsat ophold og sociale ydelser i Storbritannien. Og når/hvis man rejser tilbage til Danmark, kan man i fremtiden få udbetalt pension efter EU-reglerne. Det samme gælder i den omvendte situation for briter i Danmark.

Det er endnu uklart, hvad der vil gælde, hvis man ønsker at tage til Storbritannien efter overgangsperiodens udløb for at arbejde. Udgangspunktet vil være, at man skal opfylde de betingelser og vil få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere. Det samme udgangspunkt vil gælde for britiske borgere, der ønsker at bo/arbejde i Danmark. Udgangspunktet kan evt. blive ændret i forhandlinger mellem EU og Storbritannien i en aftale om det fremtidige forhold.