Spring over hovedmenu

NYHED / 15-01-2020

Kommissionen klar med første høring om mindsteløn i EU

Europa-Kommissionen sender første overvejelser om EU-forslag om mindsteløn i høring. Djævlen ligger i detaljen, så regeringen kommer til at følge det her til dørs, siger beskæftigelsesministeren.

Europa-Kommissionen har tirsdag offentliggjort de indledende overvejelser om mindsteløn i EU. Regeringen er stærk modstander af fælles regler om mindsteløn i EU for lande med kollektive overenskomster som Danmark, fordi det kan underminere den danske model. Og regeringen arbejder hårdt for at bevare den danske model, så reglerne for aflønning af medarbejdere her i landet fortsat fastlægges i Danmark.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard var derfor senest i december i Bruxelles. Her mødtes han bl.a. med flere ministerkollegaer, Europa-Parlamentarikere og europæiske arbejdsmarkedsparter. Beskæftigelsesministeren har også de danske bekymringer med kommissæren for job og sociale rettigheder, Nicolas Schmit. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg har noteret mig, at der i høringsdokumentet fra Kommissionen står, at Kommissionen ikke ønsker at indføre en mindsteløn i lande, der har en høj grad af kollektive forhandlinger, og hvor løn er fastsat herigennem. Derudover er jeg tilfreds med, at kommissær Nicolas Schmit har garanteret over for mig, at der vil være undtagelser for lande som Danmark, der har stærke kollektive forhandlingssystemer. Det skal selvfølgelig også afspejles i det konkrete forslag, der lægges på bordet senere.

- Djævlen ligger som bekendt i detaljen, og jeg er stadig bekymret for, at vores velfungerende model kan blive undermineret. Bl.a. mangler vi at få afklaret en meget vigtig detalje. Nemlig om Kommissionen lægger op til en henstilling eller et direktiv. Derfor kommer vi til at følge det her til dørs.

- Jeg vil nu i tæt dialog med parterne, som jo er den måde, vi gør det på i Danmark med den danske model, se på Kommissionens høring og tage stilling til, hvordan vi konkret vil svare Kommissionen.

Den nye formand for Kommissionen, Ursula von der Leyen, har tidligere varslet, at hun ville fremsætte et forslag, der skal give alle lønmodtagere i EU en ret til en fair mindsteløn.

Kommissionen har med offentliggørelsen af sine overvejelser taget de første skridt på vejen mod at gennemføre Ursula von der Leyens ønske. Kommissionen har nu indledt en seks ugers høring af arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder. Kommissionen forventes i begyndelsen af marts at indlede anden høringsrunde om de mere konkrete overvejelser, inden et egentligt forslag bliver fremsat.