Spring over hovedmenu
""
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har lanceret et ministermål for beskæftigelsesindsatsen i 2021, som handler om værdighed – om at få mere værdighed i sagsbehandlingen. -Foto: Beskæftigelsesministeriet

NYHED / 03-02-2020

Ledige skal have en værdig behandling

Landets kommuner skal ikke bare have en målsætning om at få flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver borgerne en værdig behandling undervejs.

Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der har udarbejdet sine beskæftigelsespolitiske mål til kommunerne for 2021.

Kommunerne skal blandt andet måles på, om de formår at få flere flygtninge, familiesammenførte og personer med handicap i job, flere til at opkvalificere sig og altså et helt nyt krav om, at borgerne får en værdig behandling i jobcentrene. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Mange af landets jobkonsulenter gør en kæmpe indsats i hverdagen. Men vi har desværre set eksempler på ledige, som har følt sig mistænkeliggjort af beskæftigelsessystemet fremfor at få ordentlig hjælp til at komme i job. Så sent som før jul så vi et eksempel på en ledig, som var syg og blev spurgt om, hvorvidt han kunne tørre sig selv efter at have været på toilettet. Det er der ikke meget værdighed over, og det er meget svært at se, hvordan det bringer vedkommende tættere på et job.

- En mere værdig beskæftigelsesindsats kræver politisk fokus, og det kræver god ledelse. Det kan være mange veje til en mere værdig sagsbehandling – investering i beskæftigelsesindsatsen kan være en vej at gå, men nu vil jeg give bolden til kommunerne. Derfor siger vi nu, at alle landets kommuner skal tage aktivt stilling til, hvordan de vil sikre, at de ledige bliver værdigt behandlet af sagsbehandlerne.