Spring over hovedmenu
""
Arbejdstilsynet vil fra tirsdag den 14. april øge sin tilsynsindsats – blandt andet på byggepladser – for at forebygge ulykker og mindske risikoen for smittespredning.

NYHED / 14-04-2020

Arbejdstilsynet øger og målretter tilsynsindsatsen

Den gradvise genåbning af samfundet får også betydning for Arbejdstilsynets tilsynsindsats, som siden nedlukningen den 13. marts 2020 har været begrænset til alvorlige ulykker og klager.

Arbejdstilsynet vil fra tirsdag den 14. april 2020 øge sin tilsynsindsats i udvalgte brancher. Indsatsen målrettes samtidig mod at forebygge ulykker og mindske risikoen for smittespredning.

Der vil blive ført tilsyn med følgende brancher: 

  • Byggepladser
  • Det grønne område fx gartnerier og landbrug
  • Vejgodstransport
  • Virksomheder omfattet af social dumping-indsatsen

I maj vil tilsynsindsatsen blive udvidet til også at omfatte skoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner, der er en del af den gradvise genåbning. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- Corona-krisen påvirker hele samfundet, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre smittespredning. Det gælder selvfølgelig også i de brancher, hvor medarbejderne trods krisen fortsat kan arbejde, når de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om eksempelvis at holde afstand og have en god hygiejne. Arbejdet skal foregå forsvarligt, og derfor vil Arbejdstilsynet nu begynde at udføre målrettede tilsyn – som er tilpasset den særlige situation – for at begrænse smittespredning og ulykker på eksempelvis byggepladser.

Selve tilsynsbesøget vil være tilpasset den særlige situation, som arbejdspladserne står i på grund af coronapandemien.

Det betyder, at tilsynet målrettes at forebygge ulykker og smittespredning. Der vil i udgangspunktet ikke blive givet afgørelser om formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven om fx APV og arbejdsmiljøorganisation.

De tilsynsførende vil under besøget tage særlige hensyn til den situation, den pågældende arbejdsplads befinder sig i. Tilsynet vil i så vidt omfang som muligt blive gennemført udendørs, og Arbejdstilsynets tilsynsførende vil følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om blandt andet ingen fysisk kontakt, god hygiejne og at holde afstand. 

Arbejdstilsynets Call Center

Arbejdstilsynets Call Center kan kontaktes på tlf. 70 12 12 88 og står klar til at besvare spørgsmål om arbejdsmiljø og tilsynsindsatsen.