Spring over hovedmenu
""
Alle partier i Folketinget er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer de eksisterende hjælpepakker, som allerede har haft stor effekt og betydet, at mere end 100.000 danskere har beholdt løn og arbejde.

NYHED / 19-04-2020

Ny aftale skal hjælpe flere ledige, lønmodtagere og sårbare grupper på arbejdsmarkedet

Regeringen og Folketingets øvrige partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer de eksisterende hjælpepakker, så færre danskere bliver fyret, og færre virksomheder må dreje nøglen om.

Nye tiltag og justeringer af de allerede besluttede hjælpepakker skal hjælpe med at holde hånden under danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og danske virksomheder, der er hårdt ramt af COVID-19 krisen. Hjælpepakkerne har allerede haft stor effekt og betydet, at mere end 100.000 danskere har beholdt løn og arbejde, og med håndsrækningen får endnu flere nu del i støtten.

Lørdag (18. april) landede regeringen og de andre partier i Folketinget en aftale, der med en række nye tiltag blandt andet skal hjælpe sårbare grupper og give seniorer nogle fordele.

I forbindelse med genåbningen af Danmark vil der være medarbejdere, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19. Det kan være medarbejdere, der er i livsfare eller risikerer et svært tab af funktionsevne, hvis de bliver smittet. Der er i aftalen afsat 200 millioner kroner, som kan bruges på at finde løsninger for denne gruppe.

Timekravet for at optjene seniorpræmie bliver sat ned med en tredjedel. På den måde bliver det nemmere for seniorer i en tid med pressede virksomheder at leve op til kravet og få seniorpræmie. Sænkelsen af timekravet svarer til det normale krav i fire måneder.

Man forlænger den periode, hvor de ledige ikke skal bruge af den optjente tid i dagpengesystemet til og med den 30. juni. Det vil sige, at færre vil miste dagpengeretten nu, hvor det er svært at finde arbejde. Samme forlængelse gælder for retten til sygedagpenge og suspenderingen af de såkaldte G-dage i forbindelse med hjemsendelse eller arbejdsfordeling.  

Aftalen indeholder også en forlængelse af kompensationsordningen for faste omkostninger med en måned frem til og med den 8. juli. Ordningen kommer fremover til at gælde for virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen med 35-60 pct., hvor kravet tidligere var 40-60 pct. Samtidig bliver minimumsgrænsen for faste omkostninger halveret, og loftet for kompensation hæves fra 60 millioner kroner til 110 millioner kroner.

Også kompensationsordningerne for selvstændige og freelancere bliver forlænget til og med den 8. juli, og kompensationsgraden bliver øget fra 75 til 90 pct. Derudover bliver grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningerne hævet fra 10 til 25 medarbejdere.

Aftaleparterne er også enige om, at virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningerne skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det vil sige, at de ikke kan modtage kompensation, hvis virksomheden har base i skattely.

Virksomheder, der modtager mere end 60 millioner kroner i kompensation for faste omkostninger i 2020, må heller ikke udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er virkelig glad for, at vi kan være med til, at færre vil miste deres arbejde eller se deres livsværk smuldre. Dette massive bidrag vil give tryghed i mange familier. Det samme gælder for ledige, der ikke vil se måneder af deres dagpengeret forsvinde, mens der er få job at søge.

- Vi var tvunget af omstændighederne til at reagere hurtigt, da sundhedskrisen ramte Danmark. Hjælpepakkerne har hjulpet meget, men de har ikke taget højde for alt. Vi har lyttet til de mange ønsker og forslag til forbedringer, og jeg mener, at vi har landet en imponerende aftale, der vil gøre en forskel og hjælpe os gennem krisen. Jeg er særlig glad for, at vi sammen har afsat 200 millioner kroner til hjælpe sårbare grupper på arbejdsmarkedet, der er særligt sårbare for smitte med COVID-19.

- Jeg vil gerne takke mine kolleger i Folketinget for en konstruktiv tilgang til forhandlingerne, hvor alle har bidraget. Jeg er stolt af, at vi igen hurtigt har løftet ansvaret i flok og lavet en aftale, som alle partier kan se sig selv i.