Spring over hovedmenu

NYHED / 17-06-2020

Aftale gør det lettere for ledige at komme i uddannelse

Bred politisk aftale forbedrer mulighederne for at blive opkvalificeret. Stive regler fjernes, så ledige hurtigt kan blive omskolet til nye job og brancher.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (S, V, DF, RV og K) er enige om, at de mange mennesker, der mister jobbet under corona-krisen, har brug for hurtig hjælp til at få løftet deres kompetencer.  

De korte erhvervsrettede kurser, som er gode til at omstille ledige nu og her, bliver derfor samlet, styrket og forenklet. I dag er der fem forskellige ordninger, der giver ledige adgang til korte erhvervsrettede kurser. Fremover bliver der kun én ordning, hvor alle ledige kan få målrettede kurser fra første ledighedsdag, og det er uanset, om de er på kontanthjælp eller dagpenge. Det kan være kurser målrettet arbejdsmarkedet efter corona-udbruddet eller grønne job. Fx kurser, der klæder den enkelte på til at udlevere medicin eller udføre pleje- og omsorgsopgaver hos ældre. Det kan også være kortere opkvalificering, der gør ledige i stand til at montere klima- og ventilationsanlæg i byggeriet.  

Forligspartierne er også enige om, at flere skal have mulighed for at tage en faglært uddannelse – og dermed stå bedre rustet på den anden side af krisen. Ordningen med uddannelsesløft bliver blandt andet forenklet, så bureaukrati ikke blokerer for, at ledige bliver løftet til faglært. Reglerne for voksenlærlinge lempes, så faglærte ledige kan blive voksenlærlinge efter tre måneders ledighed – og ikke først efter seks måneder, som er kravet i dag. Samtidigt styrkes mulighederne for, at flere kan blive faglært gennem ordningen for jobrotation. 

Aftalen indeholder samlet initiativer til 340 millioner kroner.  

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard: 

-  I en krise med ekstraordinært mange ledige skal vi kunne tilbyde en målrettet opkvalificering, så ledige bliver klædt på til nye job og brancheskift. Jeg er derfor glad for, at vi i forligskredsen bag beskæftigelsesreformen er enige om, at de mange mennesker, som er ramt af krisen, hurtigt og smidigt skal opkvalificeres og omskoles. Der er blandt andet brug for flere hænder til testning og ekstra rengøring. Og om kort tid skal nye grønne job besættes, når vi blandt andet går i gang med at klimarenovere landets almene boliger. Krisen giver nye muligheder – også for den enkelte – hvis vi sørger for, at tiden som ledig bruges på skolebænken. Men aftalen er ikke nok. Vi skal også fjerne den økonomiske stopklods for, at ufaglærte ledige vælger uddannelse, så de mange, der desværre har mistet jobbet, bedre kan få økonomien til at hænge sammen, hvis de vælger at uddanne sig.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V): 

- For Venstre er det helt afgørende, at så mange som muligt kan beholde deres arbejde i den alvorlige situation vi står i. Men samtidig er vi også meget optagede af, at dem der så mister deres arbejde, hurtig kan komme tilbage og få sig et job. Med dagens aftale sikrer vi de ledige langt bedre muligheder for at få erhvervsrettede kurser, så endnu flere forhåbentlig kan vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Vi styrker og forbedrer voksenlærlingeordningen, så flere forhåbentlig hurtigere kan vende hurtigere tilbage til et job med styrkede kompetencer. Og så ser vi meget frem til at uddannelsesambassadører i kommuner og a-kasser nu kommer til at bidrage til at få flere ledige i uddannelse.  

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- Dansk Folkeparti er tilfreds med at der sker en styrkelse af opkvalificering af ledige. Det betyder meget, at der bliver øget indsats for opkvalificering til de ledige job, og at ledige får ret til kursus forbindelse med ansættelse. 

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV): 

- Vi skal naturligvis hjælpe de mange borgere, der har mistet deres job under corona-krisen. Hvis vi ikke sætter ind nu, kan ledigheden udvikle sig til langtidsledighed, og det skal vi for alt i verden undgå. Den gode opkvalificering kan både foregå på skolebænken og ude på virksomhederne, og det synes jeg, er afspejlet i denne aftale.

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S):

- I en tid hvor alt for mange desværre er blevet arbejdsløse på grund af corona-krisen er det glædeligt, at vi nu kan give de arbejdsløse en håndsrækning. Vi investerer nu knap 350 millioner kroner, som ellers ville have samlet endnu mere støv end de allerede har gjort de seneste fire år, i at hjælpe de arbejdsløse i job i en krisetid.

Beskæftigelsesordfører Birgitte Bergman (KF):

- Som konservativ er jeg glad for, at vi nu opkvalificerer ufaglærte ledige på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Derfor er vi også med i aftalen om at bruge 340 mio. kr. af de allerede afsatte og ubrugte midler på netop dét. Men vi mener ikke, at der skal bruges flere af skatteborgernes penge på at hæve dagpengesatsen til 110 pct. for ufaglærte ledige, der vil tage en uddannelse, og derfor stemmer vi imod det. Både fordi det svækker beskæftigelsen i en krisetid, hvor vi har brug for det modsatte. Men også fordi en dagpengesats på 110 pct. vil være mere, end hvad mange i lavtlønsjob får. Det mener vi ikke er rimeligt over for dem, som hver dag knokler på fabrikker og i supermarkeder. Derfor har vi krævet at få aftalen splittet op i to. For det bliver ikke med konservative mandater, at vi gør en af verdens dyreste beskæftigelsessystemer endnu dyrere.