Spring over hovedmenu

NYHED / 16-06-2020

Oversigt: Disse personer er berettiget til engangstilskud på 1.000 kr.

I aftalen om genopretning af dansk økonomi indgår det, at ydelsesmodtagere får et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialist Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet blev den 15. juni enige om en række initiativer, der skal stimulere dansk økonomi.

Der laves en delvis udbetaling af de indefrosne feriemidler for at holde hånden under privatforbruget. Det er imidlertid ikke alle danske borgere, der vil have indefrosne feriemidler. Især borgere på en offentlig ydelse vil ikke modtage feriepenge.

Der udbetales derfor et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april måned. Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser.

Modtager man én af disse ydelser, er man berettiget til engangstilskuddet:

 • Dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Revalidering / forrevalidering
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
 • Sygedagpenge
 • Jobafklaringsforløb
 • Ressourceforløbsydelse
 • Barselsdagpenge
 • Tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn med nedsat funktionsevne
 • Fleksløntilskud
 • Ledighedsydelse
 • SU-modtagere
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Efterløn
 • Seniorpension
 • Skånejob
 • Fleksydelse
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne