Spring over hovedmenu

NYHED / 25-08-2020

Efterløn eller tidlig pension – hvad kan bedst svare sig?

I regeringens forslag til tidlig pension lægges der op til, at folk på efterløn kan vælge tidlig pension frem for efterløn. Og for mange vil det være en økonomisk fordel.

Med regeringens forslag til tidlig pension er det muligt for personer i efterlønsordningen at vælge tidlig pension frem for efterløn. Opnår man ret til tre år med tidlig pension, vil det for langt de fleste være en økonomisk fordel at vælge tidlig pension frem for efterløn. Det gælder personer, der også har ret til tre år med efterløn og som ønsker at trække sig tilbage i alle tre år.

Er man allerede gået på efterløn, når ordningen træder i kraft, foreslår regeringen, at der indføres en overgangsordning, hvor man kompenseres for ens efterlønsbidrag med et fast månedligt beløb, indtil man når folkepensionsalderen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Når man ser på, hvordan efterlønsordningen er blevet forringet, er det kun rimeligt, at man får mulighed for at vælge tidlig pension frem for efterløn. Som vi viser i vores udspil, vil mange opnå en økonomisk gevinst ved at skifte fra efterløn til tidlig pension. Og når vi også har lavet en overgangsordning for personer, som allerede er gået på efterløn, når ordningen træder i kraft, forventer vi også, at det for mange vil være attraktivt at skifte fra efterløn de første år. 

I valget af ordning afhænger den økonomiske fordel af en række forhold, herunder hvor mange år man er berettiget til tidlig pension, størrelsen af ens pensionsformue, antal år med indbetaling af efterlønsbidrag og ønsker til eventuelt arbejde ved siden af.

Når tre år på tidlig pension for langt de fleste bedre kan svare sig end efterløn skyldes det blandt andet, at der er en lempeligere aftrapning på baggrund af pensionsformue i tidlig pension end i efterløn.

For en person med en pensionsformue på for eksempel 1 mio. kr. vil den samlede ydelse på efterløn være 567.000 kr. over tre år, mens ydelsen på tidlig pension er 488.000 kr.

Ved valg af tidlig pension er der dog mulighed for tilbagebetaling af efterlønsbidrag på for eksempel 149.000 kr. for 25 års indbetalinger, som i eksemplet medfører en samlet gevinst på 70.000 kr. (før skat) ved valg af tidlig pension.

I eksemplet er der regnet med tilbagebetaling af efterlønsbidrag for 25 år, som er relevant for årgang 1960 2. halvår, der har ret til tre års tidlig pension i 2024. For årgange før som har indbetalt mindre i efterlønsbidrag vil gevinsten være mindre, og på længere sigt vil gevinsten ved valg af tidlig pension blive større i takt med, at der er betalt efterlønsbidrag i endnu flere år.

Eksempel på valg mellem tre år med tidlig pension eller efterløn 
(pensionsformue på 1 mio. kr.)
Efterløn vælges (3 år med ydelse på 189.000 kr. årligt) 567.000 kr.
Tidlig pension vælges 637.000 kr.
- 3 år med ydelse på 162.600 kr. årligt 488.000 kr.
- Tilbagebetaling af efterlønsbidrag for 25 år 149.000 kr.
Samlet nettogevinst ved valg af tidlig pension (før skat) 70.000 kr.
Svarende til nettogevinst pr. måned (før skat) 1.900 kr.

Anm.: Det er forudsat, at der er indbetalt efterlønsbidrag i 25 år, og at der ikke er arbejdsindkomst ved siden af efterløn/tidlig pension. Beløb er afrundet og opgjort i 2020-niveau.
 

Om overgangsordningen

Personer, som er overgået til efterløn inden den 1. januar 2022, vil med regeringens udspil få mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen efter en særordning, hvor de kompenseres med et fast beløb for hver måned de har tilbage til folkepensionsalderen, hvis de vælger at overgå til tidlig pension.

Kompensationen udbetales kontant efter fradrag for afgift på 30 pct. 

Læs mere i faktaark 14: Mulighed for at skifte fra efterløn til tidlig pension (PDF)