Spring over hovedmenu

NYHED / 31-08-2020

To lovforslag skærper og målretter kravene til udenlandske virksomheder

Beskæftigelsesministeriet har sendt to lovforslag i høring, der skal fremsættes i et samlet lovforslag i det nye folketingsår. Med lovforslagene skærpes og målrettes kravene til udenlandske virksomheder.

Det ene lovforslag, der er sendt i høring, er et lovforslag, der implementerer det reviderede udstationeringsdirektiv. Lovforslaget er udarbejdet på baggrund af drøftelser med arbejdsmarkedets parter i Implementeringsudvalget og vedrører de ændringer, som er nødvendige for at gennemføre direktivet i lovgivningen. 

Med lovforslaget præciseres det blandt andet, at der kan konfliktes for samme lønvilkår overfor udenlandske virksomheder, som overfor danske virksomheder. Nærmere oplysninger om lønforholdene på det danske arbejdsmarked vil skulle fremgå af hjemmesiden workplacedenmark.dk. Desuden indeholder lovforslaget bl.a. bestemmelser om sikring af yderligere vilkår for lønmodtagere, når udstationeringsperioden varer udover 12 måneder. 

Høringsfristen er den 18. september, og det forventes at lovforslaget træder i kraft 1. januar 2021. 

Det andet lovforslag, der er sendt i høring, målretter anmeldelsespligten for udenlandske selvstændige til RUT-registret. Lovforslaget følger op på en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen, som Danmark modtog i 2018. Anmeldelsespligten til RUT for virksomheder med ansatte påvirkes ikke af lovforslaget. 

I åbningsskrivelsen tilkendegav Kommissionen, at anmeldelsespligten for udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte er i strid med EU’s regler om fri bevægelighed, blandt andet fordi en generel anmeldelsespligt i alle brancher går ud over, hvad der er nødvendigt for at håndhævelse reglerne på det danske arbejdsmarked. 

Med lovforslaget målrettes anmeldelsespligten til de brancher, hvor myndighedernes kontrol viser, at der er en væsentlig risiko for, at udenlandske selvstændige overtræder reglerne på arbejdsmarkedet. Det betyder, at blandt andet bygge og anlægsbranchen fortsat vil være omfattet af anmeldelsespligten. 

Høringsfristen er den 18. september, og lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. januar 2021. 

De to lovforslag samles efter høringen i et samlet lovforslag, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsætter for Folketinget til oktober.