Spring over hovedmenu
""
Indsatsen for at sikre, at flest muligt udsatte unge gennemfører en uddannelse, har været utilfredsstillende, konkluderer Statsrevisorerne i en ny beretning.

NYHED / 21-09-2020

Rigsrevisionens beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

Statsrevisorerne har den 17. september offentliggjort en undersøgelse af Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at fastholde udsatte unge i uddannelse, som er udarbejdet af Rigsrevisionen. 

Rigsrevisionen konkluderer, at Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre, at flest muligt udsatte unge gennemfører en uddannelse, har været utilfredsstillende.

Rigsrevisionen peger blandt andet på, at de to ministeriers indsats for at sikre, at lovkrav om udveksling af oplysninger om de unge mellem kommuner og erhvervsskoler, som skal understøtte fastholdelsen i uddannelse, har været utilfredsstillende. 

Rigsrevisionen retter samtidig kritik af Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre rammerne for og følge op på kommunernes lovpligtige indsats, der gør udsatte unge klar til uddannelse.

Rigsrevisionen anerkender, at Beskæftigelsesministeriet har sikret de lovgivningsmæssige rammer for kommunernes indsats over for udsatte unge i form af en række konkrete bekendtgørelser og vejledninger. Rigsrevisionen kritiserer dog, at ministeriet kun i begrænset udstrækning har reageret på viden om kommunernes manglende regelefterlevelse. 

Beskæftigelsesministeriet tager kritikken til efterretning og har allerede nu igangsat en række initiativer, der adresserer problemstillingerne.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- Jeg tager kritikken fra Rigsrevisionen meget alvorligt. Det er meget vigtigt for regeringen, at vi lykkes med at få flere unge i uddannelse og arbejde. Og derfor er det slet ikke godt nok, når nogle unge ikke får den indsats de har ret til, eller oplever at blive tabt mellem to stole i overgangen fra jobcenter til uddannelse. Det skal der rettes op på.  

- Derfor har jeg også allerede igangsat en række initiativer, som skal hjælpe med at rette op på de kritikpunkter, som Rigsrevisionen fremhæver. Det handler om at styrke kommunikationen og koordinationen på tværs af beskæftigelses- og undervisningsområdet, og om en bedre opfølgning på kommunernes indsats.