Spring over hovedmenu

NYHED / 08-11-2020

Alle samtaler i jobcentrene i de berørte nordjyske kommuner afholdes digitalt

Ledige i syv nordjyske kommuner skal som udgangspunkt afholde alle samtaler og møder med jobcentret virtuelt. Uddannelse og opkvalificering af ledige skal som udgangspunkt også foregå over nettet.

Det sker som en del af den samlede indsats for at få corona-smitten under kontrol i Vesthimmerland, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø kommuner.

Samlet set gælder følgende i de syv kommuner frem til den 3. december:

  • Medarbejdere i jobcentre og a-kasser bør i videst muligt omfang arbejde hjemmefra. Der skal dog opretholdes en mulighed for, at borgere kan melde sig ledige i fysisk form, fx ved at jobcenteret angiver mulighed for at aflevere fysisk brev med de nødvendige oplysninger på jobcentrets adresse.
  • Alle møder og samtaler med borgere bør afholdes digitalt eller telefonisk.
  • Tilbud til ledige skal som udgangspunkt foregå digitalt, medmindre der er tale om ansættelse i produktionsvirksomheder i egen kommune eller varetagelse af kritiske funktioner.
  • Jobcenteret skal vurdere, om tilbud, som afholdes i andre kommuner, skal afbrydes eller sættes i bero – fx kan der være tilbud, som foregår i en kritisk funktion.
  • Jobcentre og a-kasser skal tage de nødvendige hensyn til den begrænsede mulighed for jobsøgning.