Spring over hovedmenu
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard overrækker prisopgaver
Ved en virtuel prisoverrækkelse kunne beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard overrække prisopgaver til de fire studerende med de bedste kandidatspecialer inden for arbejdsmarkedsøkonomi, arbejds- og ansættelsesret og arbejdsmarkedspolitik.

NYHED / 19-11-2020

Beskæftigelsesministeriet uddeler priser på 25.000 kroner til de tre bedste kandidatspecialer

Fire studerende blev torsdag den 19. november hædret af Beskæftigelsesministeriet for deres kandidatspecialer om arbejdsmarkedet. Det skete ved en virtuel prisoverrækkelse.

For fjerde år i træk uddeler Beskæftigelsesministeriet priser til de bedste kandidatspecialer. Priserne uddeles inden for arbejdsmarkedsøkonomi, arbejds- og ansættelsesret og arbejdsmarkedspolitik.

Et bedømmelsesudvalg inden for hvert fagområde har udvalgt de bedste opgaver fra 2019, og vinderne blev kåret ved en virtuel prisoverrækkelse torsdag den 19. november 2020. Med kåringen følger en pris på 25.000 kroner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er rigtig glad for, at Beskæftigelsesministeriet igen i år uddeler priser til dygtige unge mennesker. Fælles for vinderne er, at de med deres skarpe analyser har gjort os klogere på det danske arbejdsmarked. Kandidatopgaverne bekræfter, at arbejdsmarkedsområdet både er komplekst og vigtigt. Derfor er det afgørende, at vi hele tiden opnår mere og bedre viden, som vi politikere kan inddrage, når vi tager politiske beslutninger.

Arbejdsmarkedsøkonomi

Sandru Surendran og Jacob Østermann vinder prisen i arbejdsmarkedsøkonomi for deres speciale ”Secondary Effects of Lowering Benefits - An empirical examination of exits from cash benefit and moving patterns”.

Bedømmelsesudvalget med professor Michael Svarer som formand har lagt vægt på, at Sandru Surendran og Jacob Østermann har skrevet et interessant speciale, hvor de undersøger effekten af Jobreform I fra 2015. Reformen betød lavere overførsler for en række kontanthjælpsmodtagere som følge af indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

De to specialeskrivere får prisen for en veludført afhandling om, hvordan arbejdsudbudsreformer kan have afledte effekter. Det er et underbelyst forskningsområde, men uhyre relevant i forhold til at vurdere de samlede effekter af ændringer i ydelsessystemet. Specialet bidrager blandt andet med aktuel viden til det arbejde, der foregår i regi af Ydelseskommissionen.

Arbejds- og ansættelsesret

Anders Neerskov Sørensen vinder prisen i arbejds- og ansættelsesret for sit kandidatspeciale ”Erhververs hæftelse for lønmodtagerkrav ved virksomhedsoverdragelse i konkurs”.

Bedømmelsesudvalget med professor Jens Kristiansen som formand begrunder prisen med, at specialet behandler et emne af betydelig aktualitet for det danske arbejdsmarked. Specialet er kendetegnet ved grundige, selvstændige og reflekterende analyser af en række velvalgte problemstillinger om virksomhedsoverdragelse under konkurs.

Analyserne bidrager generelt med viden om et kompliceret retsområde, herunder den EU-retlige baggrund for det danske regelsæt. Specialet har særligt sigte på at analysere de hæftelsesmæssige risici, som en erhverver påtager sig ved at overtage en virksomhed, der er under konkursbehandling.

Arbejdsmarkedspolitik

Karoline Larsen Kolstad vinder prisen for bedste arbejdsmarkedspolitiske opgave for sit kandidatspeciale ”Performance information i et markarbejderperspektiv”.

Bedømmelsesudvalget med professor Peter Nedergaard som formand begrunder prisen med, at specialet behandler et vigtigt arbejdsmarkedspolitisk emne, nemlig forholdet mellem kommunerne og beskæftigelsesindsatsen, som Beskæftigelsesministeriet også har lagt vægt på i forbindelse med udskrivningen af konkurrencen.

Specialet analyserer effekten af Beskæftigelsesministeriets benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats. Analysen viser, at jo mere negativ feedback kommunerne får, jo mere øges antallet af samtaler og falder antallet af aktiveringsforløb med borgere i de jobcentre, der modtager negativ feedback.

Karoline får prisen for et speciale, som både er akademisk meget solidt og i allerhøjeste grad praktisk anvendeligt.

De tre bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejdsmarkedsøkonomi har bestået af professor Michael Svarer, Aarhus Universitet, lektor Daniel le Maire, Københavns Universitet, lektor Birthe Larsen, Copenhagen Business School og kontorchef for Analyseenheden Lasse Bank, Beskæftigelsesministeriet.

Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret har bestået af professor, dr. jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, tidl. formand for Arbejdsretten, forhenværende højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, lektor, ph.d. og cand.jur. Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus Universitet og afdelingschef Sidsel Due Nordengaard, Beskæftigelsesministeriet.

Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejdsmarkedspolitik har bestået af professor Peter Nedergaard, Københavns Universitet, professor Flemming Larsen, Aalborg Universitet, professor Vibeke Lehmann, Aarhus Universitet, samt afdelingschef Jens Erik Zebis, Beskæftigelsesministeriet.