Spring over hovedmenu
"
Partierne bag seniorpensionsaftalen sætter nu ind med penge til forebyggelse. BFA’erne, som allerede i dag er bindeled mellem virksomhederne og myndigheder, skal nu i højere grad sikre, at vi kan leve op til de nye arbejdsmiljømål.

NYHED / 26-11-2020

Bredt flertal afsætter 105 mio. kr. til at forebygge nedslidning og ulykker

Regeringen og forligspartierne bag aftalen om seniorpension er enige om at udmønte 105 mio. kr. fra aftalen til en styrket partsindsats, der skal bidrage til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker.

De fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA), som ledes af organisationer under Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation samt de offentlige arbejdsgivere, får tildelt 95 mio. kr. til at igangsætte aktiviteter i samarbejde med og tæt på den enkelte arbejdsplads. Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i arbejdspladsernes behov og kan fx være undervisning og vejledning i, hvordan arbejdspladsen kan undgå nedslidning og ulykker. BFA’erne dækker både den private og offentlige sektor, og pengene skal understøtte, at Danmark når de nationale arbejdsmiljømål, som regeringen og parterne i øjeblikket forhandler om.

BFA’erne vil desuden gennem det såkaldte Dialogforum under Arbejdsmiljørådet få 6 mio. kr. til et pilotforsøg om dialog og arbejdsmiljøvejledning, der særligt har fokus på arbejdspladsernes forebyggende arbejde. Forsøget består i at afprøve dialog og arbejdsmiljøvejledning i udvalgte brancher. Pilotforsøget vil realisere Seniortænketankens anbefaling 7.

Endelig får Arbejdsmiljørådet – der ligeledes består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter – 4 mio. kr. til at understøtte rådets og BFA’ernes arbejde med de nye nationale mål.

De fem BFA’er skal nu indsende planer for de aktiviteter, de vil bruge pengene på. Arbejdstilsynet vil følge op på aktiviteterne i løbet af 2021 og de kommende år.

Sagen er i øjeblikket til færdigbehandling i Folketingets Finansudvalg.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- Vi kan desværre se, at det ikke er alle, der kan fortsætte med at arbejde til pensionsalderen i takt med, at vi hæver den. Derfor har vi netop lavet en aftale om en ret til tidlig pension for dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Sammen med partierne bag seniorpensionsaftalen sætter vi nu ind med penge til forebyggelse. BFA’erne, som allerede i dag er bindeled mellem virksomhederne og myndigheder, skal nu i højere grad sikre, at vi kan leve op til de nye arbejdsmiljømål. Det arbejde ser jeg frem til at følge.