Spring over hovedmenu
""
De korte erhvervsrettede kurser bliver styrket og forenklet, så man hurtigt og smidigt kan sætte ind med målrettet opkvalificering til de mange mennesker, der har mistet deres job undr corona-krisen.

NYHED / 11-11-2020

Lovforslag: Hurtigere og nemmere for ledige at blive opkvalificeret

De korte erhvervsrettede kurser i beskæftigelsesindsatsen bliver forenklet, så ledige hurtigt og smidigt kan få de nødvendige kvalifikationer til at komme i arbejde igen. Det fremgår af et lovforslag, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard onsdag har fremsat i Folketinget.

Corona-krisen har vist, at der er behov for lynhurtigt at kunne omstille ledige til nye job – og nogen gange også til helt nye brancher. Et bredt politisk flertal blev derfor i juni enige om, at det skal være nemmere for ledige at få adgang til korte erhvervsrettede kurser, og at indsatsen skal styrkes med 95 millioner kroner ekstra hvert år. 

Siden august har der kørt en forsøgsordning, der gør det muligt for alle ledige at få korte, erhvervsrettede kurser gennem den regionale uddannelsespulje. Det bliver nu permanentgjort via lovgivning.

Med lovforslaget, der fremsættes i Folketinget onsdag den 11. november 2020, bliver fem forskellige ordninger for erhvervsrettede kurser samlet til kun én regional ordning.

Den nye ordning giver alle ledige – uanset om de modtager dagpenge eller kontanthjælp – adgang til erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag, hvis kurset fremgår af de regionale positivlister. De korte kurser understøtter skift mellem brancher, der er ramt forskelligt af krisen, og sikrer fleksibel opkvalificering, så ledige hurtigt kan få de nødvendige kvalifikationer, som bliver efterspurgt på det danske arbejdsmarked.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:  

- Mange mennesker har mistet deres job under corona-krisen og må desværre indstille sig på, at de ikke alle skal vende tilbage til deres gamle job. Derfor er det afgørende, at vi kan sætte hurtigt og smidigt ind med målrettet opkvalificering, så vi kan ruste ledige til fremtiden, hvor digitalisering stiller nye krav, og endnu flere skal arbejde i grønne job. 

I sidste måned blev der med én af hjælpepakkerne afsat ekstra 30 millioner kroner til den regionale uddannelsespulje i 2021.

Lovforslaget ventes at blive førstebehandlet den 17. november og træde i kraft 1. januar 2021.