Spring over hovedmenu
""
En ny national strategi for arbejdsmiljøforskning skal give virksomhederne den nødvendige forskningsbaserede viden om arbejdsmiljø, så de kan blive endnu bedre i stand til at styrke forebyggelse på arbejdspladserne.

NYHED / 18-11-2020

Ny national strategi for forskning i arbejdsmiljø skal sikre mere viden om forebyggelse

Beskæftigelsesministeriet har sammen med forskningsmiljøer og arbejdsmarkedets parter udarbejdet en ny national strategi for arbejdsmiljøforskningen. Strategien udspringer af sidste års aftale om en ny arbejdsmiljøindsats, som et bredt flertal i Folketinget står bag.

Målet med den nye nationale strategi er at give virksomhederne den nødvendige forskningsbaserede viden om arbejdsmiljø, så de kan blive endnu bedre i stand til at styrke forebyggelse på arbejdspladserne.

Fremover skal forskningen derfor prioriteres ud fra tre parametre: Omfanget af et arbejdsmiljøproblem eller potentiale, videnshuller på arbejdsmiljøområdet skal udfyldes og forskningen skal understøtte de nationale mål for arbejdsmiljøet, som regeringen aftaler med arbejdsmarkedets parter.   

Ambitionen med strategien er samtidig at brede arbejdsmiljøforskningen mere ud. Der skal tages initiativ til at nedbryde siloer, nye forskningsmiljøer skal inviteres ind, og dialog og samarbejde på tværs af forskningsdiscipliner og -områder skal opprioriteres. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:  

- Vi skal hjælpe virksomhederne, så de får de bedste forudsætninger for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det er afgørende for mig. Derfor er jeg også glad for, at vi med aftalen om tidlig pension har kunnet prioritere midler til forskning i de økonomiske effekter af et godt arbejdsmiljø.

- Med den nye nationale strategi ser jeg frem til, at vi får mere viden om, hvordan virksomhederne kan sikre et godt arbejdsmiljø og forebygge problemer. Det skal altid være sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. Jeg er glad for, at vi nu har en samlet retning for forskningen på området, så vi får det bedst mulige ud af vores viden.