Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-11-2020

Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en ny model for lønkompensation i de syv nordjyske kommuner, der er berørt af nye, lokale restriktioner for at begrænse corona-smitten.

Aftalen har til hensigt at undgå afskedigelser af medarbejdere samt afhjælpe de berørte virksomheder i den nuværende ekstraordinære smitteudviklingssituation i Nordjylland.

Med aftalen indføres en lokal lønkompensation, hvor virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune får adgang til at søge om lønkompensation. Den lokale lønkompensation vil generelt basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning, men der vil ikke blive stillet krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

Den lokale lønkompensationsordning vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Med aftalen er parterne derudover enige om ekstraordinært at indføre en ny pendlingslønkompensationsordning, der giver virksomhederne mulighed for at få lønkompensation for netop de medarbejdere, som skal pendle fra en anden kommune og ikke kan arbejde hjemmefra. Ordningen skal ses i lyset af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser.

Pendlingslønkompensationsordningen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Den højere maksimale sats i forhold til øvrige lønkompensationsordninger skal ses i lyset af den helt særlige lokale udfordring for pendlere i Nordjylland.

Endelig er parterne enige om, at den eksisterende ordning for tvangslukkede virksomheder tilpasses, så den bedre imødekommer en situation med en lokal nedlukning. I dag er det et krav, at hele virksomheden lukkes ned, men fra d. 6. november kan de søge om kompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder. Det skal sikre, at virksomheder med afdelinger rundt i landet vil kunne få kompensation for arbejdssteder, som måtte blive lokalt nedlukket.

Medarbejdere ansat inden den 6. november kan blive omfattet af ordningerne, og afskedigelser inden den dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til kriterierne.

Ordningerne gælder frem til den 3. december 2020.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Vi står med en ekstraordinær lokal og akut situation, der vedrører smitteudviklingen i Nordjylland, og derfor er vi sammen med arbejdsmarkedets parter også klar med en ekstraordinær løsning. Vi sagde i foråret, at vi vil gøre, hvad vi kan for at få Danmark så godt som muligt gennem krisen og holde hånden under arbejdspladserne. Derfor er jeg glad for, at vi igen har lavet en hurtigt aftale med parterne, og det vil jeg gerne takke dem for.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

- Jeg ved, at mange lønmodtagere frygter for situationen, og det kan jeg godt forstå. Det er en meget svær situation for nordjyske lønmodtagere og virksomheder lige. Derfor er jeg også glad for, at vi nu kan sætte ind med det store sikkerhedsnet, og der er lønkompensation et meget vigtigt redskab.

Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Jacob Holbraad:

- Den ekstraordinære situation med udbredt coronasmitte i Nordjylland har stor betydning for det lokale erhvervsliv, men også for virksomheder som er afhængig af varer og medarbejdere, som skal fra og til området. Jeg er tilfreds med, at vi har fundet sammen og sikret lønkompensation, så vi sikrer, at virksomheder som uforskyldt lider store økonomiske tab, får en håndsrækning, men det er klart, at selv med denne aftale, vil der stadig være store omkostninger for de berørte virksomheder.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lisette Risgaard:

- Jeg er glad for, at vi med denne tilpassede lønkompensationsordning forhåbentlig kan bidrage til at holde hånden under hele det nordjyske arbejdsmarked, der lige nu står i en meget svær situation bl.a. på grund af coronasmitten i minkindustrien. Endnu en gang viser vores danske model, at vi bedst løser udfordringerne sammen. 

Kontakt

Pressevagt

51232830