Spring over hovedmenu
Samtale i a-kasse
Ni a-kasser er udvalgt til et forsøg, hvor de har fået mere ansvar for hjælpen til ledige. A-kasseforsøget er i fuld gang, og den første statusrapport viser, at a-kasserne blandt andet har afholdt godt 2.000 samtaler i september.

NYHED / 17-12-2020

A-kasserne er i fuld gang med a-kasseforsøget

De ni udvalgte a-kasser har som led i forsøget afholdt godt 2.000 samtaler i september. Det viser ny rapport, som fremover vil blive lagt på jobindsats.dk hver måned.

Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats har a-kasserne fået mere ansvar for hjælpen til ledige. Ni udvalgte a-kasser har ansvaret for kontaktforløbet for ledige på dagpenge de første tre måneder af deres ledighedsperioden. På trods af pandemien og nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen, så er a-kasseforsøget nu i fuld gang.

A-kasserne har blandt andet som led i forsøget afholdt godt 2.000 samtaler i september. Det viser en netop offentliggjort monitoreringsrapport, som også fremover løbende vil blive lagt på jobindsats.dk. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er glad for at se, at alle a-kasser i forsøget er kommet godt fra start, selvom arbejdsmarkedet med coronaen jo på ingen måde ligner det, vi kender. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad ledige får ud af at være en del af forsøget, men jeg er overbevist om, at a-kassernes store kendskab til brancherne og dermed også jobmulighederne er en fordel.

- Jo længere tid forsøget har været i gang, des mere viden får vi, så med tiden vil man fx kunne se, hvor mange der kommer i job. Jeg glæder mig til løbende at følge udviklingen og også senere få et nærmere indblik i den indsats, som de enkelte a-kasser bruger til at hjælpe ledige medlemmer. 

Rapporten om a-kasse-forsøget vil for hver måned blive offentliggjort på jobindsats og fx give et indblik i, hvor mange samtaler der bliver afholdt, og hvor stor andel der kommer væk fra ledighed. 

Status for a-kasseforsøget - september

Tema 1 – Visitation

Alle a-kasserne er kommet godt i gang med at visitere medlemmer ind i forsøget. 2.881 personer blev i september visiteret til forsøget. Niveauerne for de enkelte a-kasser svarer til de forventede niveauer sammenholdt med samme periode i 2018 og 2019.
 

Tema 2 - Kontaktforløbet

Der afholdes og registreres samtaler herunder jobsamtaler i alle a-kasser. Der blev afholdt 2.027 samtaler i forsøget september. Ca. 90 pct. af alle jobsamtaler i september blev afholdt sammen med eller i forlængelse af en cv-samtale.
 

Tema 3 - Indsats

Der var i september 154 personer, som var omfattet af forsøget, som deltog i en indsats fordelt på seks uger jobrettet uddannelse (115), vejledning og opkvalificering (29) og virksomhedspraktik (10). 

Find rapporten på jobindsats.dk