Spring over hovedmenu
""

NYHED / 18-12-2020

Brexit: Ingen ændringer for borgere, der flytter før årsskiftet

Der er endnu ikke indgået en aftale mellem Storbritannien og EU om det fremtidige forhold.

Selvom en aftale ikke bliver indgået, så sker der ikke nogen ændring i dine rettigheder til sociale ydelser, fx pension, hvis du er flyttet mellem Danmark og Storbritannien før årsskiftet. Det følger af den udtrædelsesaftale, der blev indgået mellem EU og Storbritannien sidste år.

Hvis du derimod flytter mellem Storbritannien og Danmark efter årsskiftet vil du som udgangspunkt have de samme rettigheder som en tredjelandsstatsborger i forhold til lovgivningen om social sikring i henholdsvis Storbritannien og Danmark. Det medfører bl.a. skærpede optjeningsprincipper for ret til sociale ydelser.

På grund af den manglende aftale er det endnu uklart, hvad der vil gælde, hvis man ønsker at tage til Storbritannien efter årsskiftet for at arbejde eller bo. Udgangspunktet vil være, at man skal opfylde de betingelser og vil få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere. Men hvis der indgås en aftale om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU, vil den eventuelt indeholde bestemmelser om vilkår for EU-borgere, der får arbejde i Storbritannien, og briter, der får arbejde i et EU-land. Beskæftigelsesministeriet vil analysere en eventuel aftale så snart den måtte foreligge og informere om rettigheder for borgere, der fremadrettet bevæger sig mellem Storbritannien og Danmark.

Henvendelser om konkrete sager

Du skal kontakte Udbetaling Danmark. Men hvem du skal tage fat i hos dem, afhænger af den ydelse, du modtager. Du kan finde tlf. nr. på nedenstående side. Du har også mulighed for at sende digital post - det fremgår på samme side. 

UDK – Udbetaling Danmark

Kontakt

Kontakt

Pressevagt

51232830