Spring over hovedmenu
ligestilling mellem mænd og kvinder
Det går den rigtige vej. Mere end halvdelen af de statslige institutioner har en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelse. De er dermed ikke forpligtet til at opstille måltal. Der er tale om en stigning på 6,5 procentpoint siden ordningens start i 2013.

NYHED / 21-12-2020

Lille fremgang: Godt halvdelen af de statslige institutioner og virksomheder har lige kønsfordeling i bestyrelsen

Halvdelen af statens institutioner og virksomheder har nu en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelse. Det går fremad med kønsfordelingen i bestyrelserne i statslige institutioner.

Fra 2013 til 2019 er andelen af institutioner med ligelig kønsfordeling steget med 6,5 procentpoint, så det nu er 53,5 pct. af bestyrelserne, som har en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Udviklingen glæder ligestillingsminister Peter Hummelgaard: 

- Det er godt, at mere end halvdelen af bestyrelserne i statens institutioner og virksomheder nu har en ligelig kønsfordeling. Men der er fortsat for mange steder, hvor kønsbalancen er skæv, og så mener jeg også, at udviklingen går for langsomt. 

Statslige institutioner og virksomheder har siden 2013 skulle afrapportere om kønsfordelingen i deres bestyrelse en gang om året og opstille måltal og politikker for kønsfordelingen i deres øverste ledelse, såfremt de ikke har en ligelig kønssammensætning. 

Overordnet set viser rapporten, at 53,5 pct. af statslige institutioner har en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelse. De er dermed ikke forpligtet til at opstille måltal. Der er tale om en stigning på 6,5 procentpoint siden ordningens start i 2013, hvor andelen af institutioner med en ligelig kønsfordeling var på 47 pct. 

Blandt de øvrige statslige institutioner, der ikke har en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelse har 51,5 pct. opstillet et måltal for kønsfordelingen i deres bestyrelse. Det er sammenlignet med sidste års rapport et fald på 22,1 procentpoint, fra 73,6 til 51,5 pct. 

- Jeg hæfter mig også ved, at der er sket et både fald i andelen af institutioner, der sætter måltal, og et fald i andelen af institutioner, der har udarbejdet politikker for kønsfordelingen i ledelsen. Det er ikke godt nok. Jeg vil nu tage kontakt til de ministerier, der sakker bagud, så vi kan få sat skub i udviklingen, siger Peter Hummelgaard. 

Ca. 1.000 statslige institutioner og virksomheder har i 2020 indberettet om kønsfordelingen i deres bestyrelse. Hovedparten (92,8 pct.) er uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, mens de resterende 7,2 pct. (72 institutioner) er fordelt på 13 forskellige ministerområder.