Spring over hovedmenu
Efteruddannelse
Omfanget af uddannelse i et igu-forløb skal stige med tre uger til i alt 23 uger. Det har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået aftale om.

NYHED / 21-12-2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om styrkelse af integrationsgrunduddannelsen

Flere flygtninge skal kunne starte på integrationsgrunduddannelsen (igu). Samtidig skal igu-forløb indeholde mere uddannelse. Det har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået aftale om.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at udvide og forbedre igu-ordningen, som skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Parterne er blevet enige om følgende:

  • Ordningen vil fremover omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark i op til ti år. Indtil nu har ordningen kun omfattet dem, der har været i landet i op til fem år. Det er forventningen, at dette vil øge målgruppen, som pr. 31. december 2019 udgjorde omkring 8.500 personer, til ca. 12.100 personer.
  • Omfanget af uddannelse i et igu-forløb skal stige med tre uger til i alt 23 uger.
  • Der afsættes 1,5 mio. kroner i 2021-2024 til at styrke den nuværende sprogmakker-ordning, hvor igu-ansatte kan få tilknyttet en sprogmakker i den virksomhed, de er ansat på.
  • Kommunikationsindsatsen og samarbejdet på tværs af jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne styrkes for at sikre, at der etableres og gennemføres relevante uddannelsesforløb for igu-ansatte.
  • Regeringen skal i andet halvår af 2021 indkalde parterne til drøftelser om en forlængelse af ordningen, inden den udløber i juni 2022.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. maj 2021.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:

- Denne ordning er en lille perle i dansk integrationspolitik. Den giver mulighed for, at flere flygtninge kommer i gang med et ærligt arbejde. Det er altid bedre at tjene sine egne penge i stedet for kun at være på offentlig støtte. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi sammen med fagbevægelsen og arbejdsgiverne nu styrker ordningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er glad for, at parterne er enige i, at det er en god idé at udvide ordningen. IGU er en vej ind på arbejdsmarkedet for en gruppe af udlændinge, hvor alt for mange ikke er i beskæftigelse.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard:

- Jeg er glad for, at justeringen af ordningen også indebærer mere uddannelse. Hele ideen er, at vi skal give flygtninge og familiesammenførte kompetencer og erfaring, så de kan blive selvforsørgende. Målet er et ordinært arbejde eller mulighed for at komme ind på f.eks. en erhvervsuddannelse.

Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Pernille Knudsen:

- IGU’en har været en succes og et godt redskab til at få flere flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Derfor er jeg meget glad for, at målgruppen for ordningen bliver udvidet, så flere flygtninge kan få hurtigere fodfæste i samarbejde med danske arbejdspladser.

Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen:

- KL hilser aftalen om en udvidelse af målgruppe for igu velkommen. Tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for integrationen, og fra kommunernes side har vi derfor længe skubbet på for en udvidelse. Det er vigtigt, at vi sikrer, at flere af de flygtninge, der står uden for arbejdsmarkedet, kan benytte sig af igu'en og på den måde blive hjulpet på vej mod job eller uddannelse. Vi havde gerne set en endnu større udvidelse, så fx også flygtninge over 40 år, der i dag er aldersgrænsen, kunne være omfattet, men det her er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Fakta om igu

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller familiesammenført til en flygtning og omfatter lønnet praktik og uddannelse i en toårig periode. Igu er dermed et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger. Lovgivningen om igu trådte i kraft den 1. juli 2016.

Siden indførelsen af igu-ordningen i juli 2016 og til november 2020 er der registreret i alt 2.596 aftaler.

Et igu-forløb varer i to år og består af lønnet praktik og 20 – fremover 23 – ugers skoleundervisning. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes, og som har været i Danmark i mindre end fem – fremover ti – år.

Igu-ordningen udløber den 30. juni 2022, og der vil inden da skulle træffes beslutning om, hvorvidt ordningen skal videreføres.