Spring over hovedmenu
""
Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning skal blandt andet se på, om pensionssystemet forsat understøtter, at seniorer, der kan og har lyst, bliver længere på arbejdsmarkedet. Derudover får kommissionen til opgave at se på, om systemet er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til de seniorer, som må trække sig tilbage før folkepensionsalderen.

NYHED / 21-12-2020

Regeringen udpeger medlemmer af følgegruppen til Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning

Beskæftigelsesministeren har udpeget medlemmer af følgegruppen til Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning.

Følgegruppen giver mulighed for, at organisationerne løbende kan give indspark til Kommissionens arbejde.

Følgegruppen vil bestå af: 
• En repræsentant fra Akademikerne
• To repræsentanter fra Danske Arbejdsgiverforening
• En repræsentant fra Danske Regioner
• Fire repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
• En repræsentant fra Finansforbundet
• En repræsentant fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening
• En repræsentant fra Forsikring & Pension
• En repræsentant fra Kommunernes Landsforening
• En repræsentant fra Ledernes Hovedorganisation
• En repræsentant fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
• En repræsentant fra Ældre Sagen

Kommissionen skal afgive sine anbefalinger til regeringen og forligspartierne bag aftale om ret til seniorpension i første kvartal 2022. Det første møde blev afholdt i december.

Medlemmer af kommissionen

Kommissionen har tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard som formand.

De de øvrige medlemmer af kommissionen er:

  • Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension samt adm. direktør i Industriens Pension
  • Dorrit Vanglo, adm. direktør LD Fonde
  • Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, prof. i økonomi ved Københavns Universitet
  • Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd