Spring over hovedmenu

NYHED / 22-01-2021

Arbejdstagere kan fortsat udstationeres til og fra Storbritannien uden konsekvenser for rettigheder til social sikring

EU-rettens regler om fri bevægelighed gælder ikke længere i forhold til Storbritannien. Men det vil stadig være muligt i fremtiden fx at udstationere en medarbejder til et datterselskab. Det er besluttet, at udstationerede til og fra Storbritannien skal forblive omfattet af reglerne i deres hjemland med hensyn til pension, arbejdsløshedsforsikring osv.

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020, og den 31. december 2020 udløb overgangsperioden, hvor EU-reglerne gjaldt. EU Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en handelsaftale, som trådte i kraft pr. 1 januar 2021.  

Aftalen indeholder ikke regler om mulighed for at få arbejdstilladelse. Det betyder, at det er helt op til landene at give arbejdstilladelse efter de nationale regler. Derimod giver aftalen en vis adgang til at udsende personer i forbindelse med midlertidig levering af tjenesteydelser, fx udsendelse til et datterselskab. 

Aftalen indeholder regler om koordination af sociale sikringsregler, der i høj grad ligner de regler, der gælder for personer, der udnytter den fri bevægelighed i EU. Det vil sige, at når en brite eller en dansker i fremtiden får arbejdstilladelse i det respektive andet land, så er de med hensyn til ydelser ved sygdom, optjening af pension osv. ligestillet med arbejdslandets egne borgere.

Der er også i fremtiden, hvis man flytter til Storbritannien, ret til at modtage en række ydelser fra Danmark. Det indebærer bl.a., at har man optjent pension eller efterløn i Danmark, bliver pensionen/efterlønnen udbetalt, som om Storbritannien er et EU-land. Der er dog enkelte områder, der ikke er reguleret i aftalen. Fx er familieydelser, som fx børnepenge, ikke omfattet. Der er fx heller ikke adgang til at søge job i et andet land med arbejdsløshedsdagpenge hjemmefra. 

Med hensyn til midlertidig udsendelse af personer er det efter aftalen muligt at være udstationeret op til to år og forblive omfattet af hjemlandets sociale sikring, helt som det er tilfældet efter EU-reglerne. Det er frivilligt for hver enkelt medlemsstat at gøre brug af denne mulighed. Danmark har besluttet at anvende denne mulighed, der vil være en fordel for både arbejdsgivere, lønmodtagere og myndigheder. 

Aftalens regler om social sikring gælder fremadrettet. De borgere, der senest den 31. december 2020 er flytte fra et EU-land til Storbritannien eller omvendt, er derimod omfattet af udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, hvilket indebærer en fuld anvendelse af EU-reglerne, dvs. uden de undtagelser mht. til fx børnepenge, der gælder for dem, der først rejser til Storbritannien efter 31. december 2020.