Spring over hovedmenu
Brandbil
Reglerne ændres nu, så deltidsansatte og frivillige brandmænds rådighedsvederlag og personlige tillæg ikke længere bliver modregnet i offentlige ydelser som fx ledighedsydelse.

NYHED / 24-01-2021

Frivillige brandmænd på offentlig forsørgelse slipper for fradrag

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance lemper nu reglerne for deltidsansatte og frivillige brandmænd, så deres rådighedsvederlag og personlige tillæg ikke længere bliver modregnet i offentlige ydelser som eksempelvis ledighedsydelse. Arbejdsindtægter (lønnede timer) som deltidsansat brandmand vil fortsat medføre fradrag, ligesom det gælder efter dagpenge- og efterlønsreglerne.

Baggrunden er en aftale fra 2017, hvor partierne blev enige om at anerkende arbejdet som enten deltidsansat eller frivillig brandmand - eller medlem af et af de frivillige beredskaber - som et borgerligt ombud i dagpengesystemet, fordi samfundet reelt ikke kan undvære dem.  

Det er den aftale, som partierne nu udvider til også at omfatte personer på barselsdagpenge og ledighedsydelse eller i fleksjob og seniorjob. Ordningen har været i høring og træder i kraft den 1. februar 2021.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- Vi vil selvfølgelig gerne anerkende, at nogle yder en samfundsmæssig indsats som deltidsansatte brandmænd eller frivillige i beredskaber. Det er ikke rimeligt, at de fradrages i deres offentlige ydelser, og derfor har vi nu lempet fradragsreglerne for den gruppe. 

- Vi slår samtidig to fluer med ét smæk, for udover at give de frivillige en mere retfærdig behandling harmoniserer vi reglerne, så fradragsreglerne for de her ydelser følger dagpengereglerne.  

Udvidelsen af fradragsreglerne vurderes at koste 300.000 kroner årligt. Forslaget finansieres af satspuljen til særlige indsatser, hvor målgruppen er personer, der er i risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet.