Spring over hovedmenu

NYHED / 20-04-2021

Ny lov betyder, at indtægten fra ekstra corona-arbejde ikke skal modregnes i pension

Pensionister, der har taget ekstra arbejde relateret til corona, kan undgå, at indtægterne fra ekstraarbejdet medfører nedsættelse af deres pension. Ekstra corona-indtægter fra ægtefællen eller samleveren vil heller ikke betyde modregning i pensionen. Man kan indberette sine oplysninger fra den 27. april til Udbetaling Danmark.

Tirsdag den 20. april 2021 har et bredt flertal i Folketinget vedtaget, at pensionister, der har taget ekstra arbejde relateret til corona, ikke skal modregnes for indtægten i deres pension. Modregningen vil heller ikke ske, hvis pensionistens ægtefælle eller samlever har fået højere indtægt på baggrund af ekstra arbejde relateret til corona.

Reglerne gælder for alle offentligt og privat ansatte, der vurderer at have haft øgede indtægter fra corona-relateret ekstra arbejde fra marts 2020 og i hele 2021. Der vil være mulighed for at indberette sin corona-relaterede indtægt til Udbetaling Danmark fra den 27. april.

Det følger af de gældende regler, at hvis man modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension, kan man blive trukket i sin pension, hvis enten man selv eller ens ægtefælle eller samlever har en indtægt, der overstiger visse beløbsgrænser.

Den corona-relaterede indtægt skal dokumenteres med en lønseddel, og man skal derefter skrive under på en ”tro og love”-erklæring. Man skal desuden have en arbejdsgivererklæring, der bekræfter, at indtægten er direkte relateret corona, og at der er tale om en arbejdsindsats, som går ud over det, som medarbejderen ellers ville have ydet i henhold til sin ansættelseskontrakt.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Det glæder mig, at vi med denne justering af modregningsreglerne får anerkendt den ekstra indsats, som mange danskere har ydet og stadig yder under corona-krisen for at bekæmpe virus eller holde gang i virksomhederne og samfundet generelt. De vil nu ikke opleve at bliver ramt økonomisk, hvis enten de selv eller deres ægtefælle eller samlever giver den en ekstra skalle, for at vi som samfund kommer mere helskindet gennem corona-krisen.

Af tekniske årsager kan man i første omgang godt opleve at blive modregnet i pensionen. Men hvis man lever op til kravene, får man sin pensionsudbetaling korrigeret i forbindelse med efterreguleringen, som sker en gang om året. Det sker forventeligt i perioden juni til september. Er pensionen blevet nedsat på grund af indtægter i 2020, vil pengene blive efterbetalt i forbindelse med efterreguleringen i 2021, mens efterbetaling af indtægter fra 2021 tilbagebetales i forbindelse med efterreguleringen i 2022.