Spring over hovedmenu

NYHED / 06-04-2021

Skærpet tilsyn af kommuner for manglende tilbud udskudt

Kommunerne kommer kun under skærpet tilsyn for manglende samtaler i deres beskæftigelsesindsats i 2021 og 2022. Justeringen skyldes begrænsningerne i blandt andet virksomhedsrettede tilbud under corona.

I en ny bekendtgørelse justerer beskæftigelses- og ligestillingsministeren det skærpede tilsyn, så kommuner, som ikke lever op til fokusmålet for beskæftigelsesindsatsen om at tilbyde et tilbud mv. til langtidsledige, ikke kan komme under skærpet tilsyn. Kommunerne vil forsat kunne komme under skærpet tilsyn, hvis de ikke lever op til målet om fire samtaler inden for de seneste 12 måneder.

Udvælgelsen til skærpet tilsyn er baseret på en årlig opgørelse af kommunernes resultater samt beskæftigelsesindsatsen og følger kalenderåret.

Beskæftigelsesindsatsen er allerede påvirket i 2021 på grund af restriktionerne som følge af COVID-19, og derfor har kommunerne dårligere forudsætningerne for at sætte indsatser som fx virksomhedspraktik i gang og opfylde fokusmålet vedr. tilbud for i år. Kommunerne har i perioden haft mulighed for at holde digitale samtaler.  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vil dog fortsat følge med i, om borgerne får en indsats og der vil bl.a. kunne iværksættes en task force indsats i kommuner, der ligger meget langt fra målet. 

For at skabe åbenhed om kommunernes indsats vil STAR samtidig offentliggøre og opdatere målinger, så kommuner og andre interesserede kan følge med i resultater og indsats på Jobindsats.dk og i Jobcenterindblik. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Det skal ikke ligge kommunerne til last, at det af hensyn til at undgå smittespredning har være nødvendigt at gennemføre restriktioner for beskæftigelsesindsatsen.

- Jeg synes derfor, at det er ret og rimeligt at justere det skærpede tilsyn. Det vil ikke være fair at bedømme dem på dele af beskæftigelsesindsatsen for 2021, når det i store perioder ikke har været muligt at etablere tilbud. Derfor vil vi også kun igangsætte det skærpede tilsyn for samtaler som planlagt.

- Men kommunerne må ikke bruge corona som en undskyldning for ikke at give borgerne en indsats – særlig når beskæftigelsesindsatsen åbner op igen. Så selvom de ikke kan komme under skærpet tilsyn for manglende tilbud, har vi mulighed for at følge op på kommuner, der ligger langt fra et acceptabelt niveau. 

- Jeg håber, at justeringen vil skabe noget ro om kommunernes situation i år og næste år. De vil fortsat kunne følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen via de månedlige tal og se, hvor de med fordel kan have et ekstra fokus og lære af andre kommuner.