Spring over hovedmenu

NYHED / 14-06-2021

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens kommentar til OK21

Mandag har sygeplejerskerne stemt nej til mæglingsforslag.

Sygeplejerskerne har stemt nej til det opnåede mæglingsforslag i Forligsinstitutionen. En konflikt kan nu tidligst træde i kraft på 5. dagen efter parternes afgivelse af svar til Forligsinstitutionen.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Regeringen kan konstatere, at der ikke kunne opnås et flertal for Forligsmandens mæglingsforslag. Som en konsekvens heraf vil den varslede konflikt kunne begynde den 19. juni.

- Det er nu igen op til parterne at finde en løsning.

- Af respekt for principperne i den danske model udtaler regeringen sig ikke om verserende overenskomstforhandlinger.

Kontakt

Pressevagten
Telefon: 51 23 28 30