Spring over hovedmenu

NYHED / 29-06-2021

Grænseværdi for dieseludstødningspartikler skærpet

Fra 1. juli bliver grænseværdien for dieseludstødningspartikler sænket markant. Dermed kommer Danmark på laveste niveau i Europa sammen med Nederlandene.

For at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø bliver der fra 1. juli 2021 indført en grænseværdi for dieseludstødningspartikler på 10 µg EC/m3. Det er en markant skærpelse af den nuværende grænseværdi på 50 µg EC/m3, som blev indført som en del af EU’s kræftdirektiv i februar 2021.

Grænseværdien supplerer de i forvejen skrappe krav, der gælder, hvor ansatte kan blive udsat for dieselpartikler. Skærpelsen af grænseværdien skal være med til at beskytte ansatte, fx på arbejdspladser med tungt maskineri inden for byggeriet eller ved trafiknært arbejde. Koncentrationen af dieselpartikler angives som mængden af elementært kulstof (EC). 

Regeringen har dermed fulgt anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret. Det er samtidig regeringens ambition også at følge anbefalingen fra Arbejdsmiljørådet om at stramme grænseværdien yderligere til 5 µg EC/m3 i 2024. Dog kan nogle brancher få udsættelse til 2026, hvis de med målinger kan vise, at det ikke er muligt for dem at overholde denne grænseværdi allerede i 2024. 

Ud over grænseværdien gælder der allerede i dag skrappe krav til arbejde, hvor de ansatte kan blive udsat for kræftfremkaldende stoffer såsom dieseludstødningspartikler. Disse krav til arbejdet vil også gælde fremover. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Regeringen har stort fokus på at forbedre arbejdsmiljøet og mindske risikoen for, at medarbejdere udvikler kræft. Så jeg er glad for, at vi nu skærper grænseværdien for dieseludstødningspartikler i arbejdsmiljøet, så vi er med til at sikre, at medarbejderne er mindre udsat for farlige partikler.

kontakt

Pressevagten
Telefon: 51 23 28 30