Spring over hovedmenu

NYHED / 14-06-2021

Kampen mod EU-mindsteløn fortsætter

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard deltager mandag ved et rådsmøde for EU’s beskæftigelses- og socialministre i Luxembourg. På dagsordenen er direktiv-forslaget om mindsteløn, som Danmark fra starten har været imod.

Mandag skal EU’s social- og beskæftigelsesministre drøfte direktivforslaget om mindsteløn. Det portugisiske EU-formandskab har gjort sig store bestræbelser for at fremme sagen, men der er ikke opnået tilstrækkelig enighed om det i Rådet. Det skyldes blandt andet indsatsen fra dansk side, som vedvarende har problematiseret Kommissionens udspil gennem en række møder med repræsentanter fra såvel Kommissionen, Europa-Parlamentet og andre medlemslande, samt i de tekniske møder i Rådets arbejdsgruppe.

Samtidig har Danmark tidligere sammen med otte andre medlemslande udtrykt bekymring for direktivforslaget om mindsteløn i et fælles brev til EU-formandsskabet.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- EU hverken kan eller skal blande sig i lønfastsættelsen, som i Danmark er arbejdsmarkedets parters ansvar. Det har jeg tidligere sagt meget klart, og regeringen bliver ved med at gøre alt, hvad vi kan for at få forslaget taget af bordet. Under alle omstændigheder vil vi arbejde for, at direktivet kun bliver en generel ramme uden individuelle rettigheder. Det vil jeg give klart udtryk for på mødet mandag, og jeg kommer også til at drøfte det yderligere med de kommende EU-formandskabslande. Så kampen fortsætter.

Kontakt

Pressevagten
Telefon: 51 23 28 30