Spring over hovedmenu

NYHED / 09-09-2021

Rapport om sårbare udenlandske arbejdstagere og menneskehandel offentliggjort

Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvordan indsatsen mod grov udnyttelse af sårbare udenlandske arbejdstagere og menneskehandel kan styrkes.

På baggrund af en række eksempler på grov udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked samt udfordringer med at retsforfølge bagmænd, besluttede regeringen efter sin tiltræden i juni 2019 at videreføre den tværministerielle arbejdsgruppe om beskyttelse af sårbare udenlandske arbejdstagere. Derudover har en tværministeriel arbejdsgruppe gennemført en analyse indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel.

Rapporten anbefaler blandt andet tiltag, der skal sikre ordentlige boligforhold og en styrket indsats mod falske selvstændige. Den foreslår også et tættere myndighedssamarbejde omkring de komplicerede social dumping sager, samt bedre muligheder for at retsforfølge udnyttelse til arbejde under åbenlyst urimelige vilkår. Regeringen vil med sit udspil ”Danmark kan mere I” følge op på en række af initiativerne, herunder med finansiering fra 2023.  

Rapporten indeholder desuden en analyse af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel, som er udarbejdet af den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel i forbindelse med, at den nuværende handlingsplan udløber efter 2021. Regeringen ønsker at prioritere 108 mio. kr. i udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 (SSA-reserven) til en styrket indsats mod menneskehandel, der bl.a. skal gå til bedre tilbud til ofre for menneskehandel og en stærkere myndighedsindsats.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

- Jeg synes, at arbejdsgruppens forslag er interessante, og jeg ser dem som et vigtigt skridt i forhold til bekæmpelsen af social dumping og menneskehandel. Jeg glæder mig til at drøfte rapporten med Folketingets partier i løbet af efteråret, hvor vi sammen vil beslutte hvilke initiativer, som vi vil gå videre med. 

- Som vi allerede har været fremme med denne uge, så har vi brug for at styrke den danske model, så den er tilpasset nye udfordringer med såkaldt ”falske selvstændige”. Ligesom vi har brug for at sætte yderligere ind over for illegal arbejdskraft og social dumping.  Det er afgørende, at rammerne for fremtidens arbejdsmarked er på plads og matcher de nye udfordringer. 

- Menneskehandel er en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv. Og det er en alvorlig forbrydelse. Derfor ønsker regeringen at styrke indsatsen både over for ofrene for menneskehandel og over for kyniske bagmænd, der tjener penge på groft at udnytte andre mennesker.

Beskæftigelsesministeriet har haft formandskabet for arbejdsgruppen om sårbare udenlandske arbejdstagere men også Finansministeriet, Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Udenrigsministeriet har deltaget i arbejdet. Analyse af indsatsen i forhold til menneskehandel, er udarbejdet af den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel i forbindelse med, at den nuværende handlingsplan udløber efter 2021.

Kontakt

Pressevagt

51232830