Spring over hovedmenu

NYHED / Ligestilling / 29-10-2021

Lille fremgang i andelen af kvinder i statslige institutioners bestyrelser og ledelse

Det går fremad med kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse i statslige institutioner og virksomheder. I 2020 er 42,9 pct. af bestyrelsesmedlemmerne kvinder, hvilket er en lille stigning på 3,2 procentpoint i forhold til 2019.

Statslige institutioner og virksomheder har siden 2013 årligt skulle afrapportere om kønssammensætningen i deres bestyrelse samt opstille måltal for deres bestyrelse og udarbejde politikker for deres øvrige ledelsesniveauer, såfremt de ikke har en ligelig kønssammensætning.

Rapporten for 2020 viser overordnet, at andelen af kvinder i bestyrelserne er steget med 3,2 procentpoint fra 39,7 pct. i 2013 til 42,9 pct. i 2020. Det vil sige, at der samlet set er en ligelig kønssammensætning blandt medlemmerne af bestyrelserne. Kønsfordelingen betragtes som ligelig, hvis hvert køn er repræsenteret ved minimum 40 pct.

Over halvdelen (54,2 pct.) af de statslige institutioner har i dag en ligelig kønssammensætning i deres bestyrelse, hvilket er en stigning på 7,2 procentpoint siden første opgørelse i 2013.

Blandt de statslige institutioner og virksomheder, der ikke har en ligelig kønssammensætning i deres bestyrelse, har 45,5 pct. opstillet et måltal for kønssammensætningen i deres bestyrelse. Det er et fald på 6 procentpoint, fra 51,5 pct. i 2019.

Ser man på de øvrige ledelsesniveauer, har næsten to ud af tre statslige institutioner og virksomheder (64,8 pct.) en ligelig kønssammensætning, hvilket er en stigning på 7,8 procentpoint sammenlignet med 2019.

Blandt de institutioner og virksomheder, der ikke har en ligelig kønssammensætning i de øvrige ledelsesniveauer, har 45,1 pct. udarbejdet en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn. Det er samme niveau som i 2019.

I alt 1.081 statslige institutioner og virksomheder har indberettet i 2020.