Spring over hovedmenu

NYHED / 26-11-2021

55 mio. kr. til korte kurser i 2021-2022

Der er 55 mio. kr. på vej til flere korte kurser til ledige i 2021-2022. Pengene styrker lediges mulighed for jobrettet opkvalificering og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft

Partierne bag beskæftigelsesreformen fra 2014 er blevet enige om at sætte ekstra skub i brugen af korte kurser til ledige ved at prioritere ca. 55 mio. kr. til den regionale uddannelsespulje i 2021-2022. Bag tiltaget står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

De mange ekstra millioner til den regionale uddannelsespulje skal hjælpe med, at flere ledige hurtigt og fleksibelt kan blive omstillet til nye job og brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Den regionale uddannelsespulje giver i dag ledige mulighed for korte, erhvervsrettede kurser inden for områder med mangel på arbejdskraft. Typisk vil kurset være et offentligt reguleret AMU-kursus, fx et kort kursus inden for SOSU-området. Kurset skal fremgå af den regionale positivliste over mangel på arbejdskraft.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister, Mattias Tesfaye:

- Jeg er glad for, at vi med de mange ekstra millioner til kort og jobrettet opkvalificering kan mindske vejen tilbage i job for ledige. Ikke mindst når vi ved, at korte kurser kan være til særlig gavn for ufaglærte og faglærte ledige. Det vil også gavne virksomhederne, så de bedre kan få den kvalificerede arbejdskraft, som de efterspørger.

- De mange ekstra millioner til korte kurser skal styrke opkvalificeringen af ledige og virksomheders efterspørgsel på kvalificerede hænder. For den ledige kan nye kompetencer fra et kort kursus være en hjælp på vej tilbage i job igen. Og for virksomhederne kan det være netop de kompetencer, der efterspørges fra en kommende medarbejder.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen:

- Jeg er glad for, at vi sikrer flere midler til korte kurser, så vi kan opkvalificere de ledige, der har størst behov – så de kan komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er godt for den ledige, der dermed får bedre forudsætninger for at komme i arbejde. Og det er godt i en tid, hvor der er akut mangel på arbejdskraft rigtig mange steder.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted:

- Med de øgede midler styrkes indsatsen for at få ledige i job. Det er vigtigt, at de ledige får de rigtige kurser, der kan give job, og det er i den forbindelse vigtigt, at jobcentrene gør brug af muligheden for at få finansieret kurser til de ledige.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa:

- I Radikale Venstre har vi altid haft fokus på, hvordan ledige hurtigt og fleksibelt kan indtræde på arbejdsmarkedet igen – eventuelt i nye funktioner og brancher. Det er til gavn for den enkelte såvel som de virksomheder, der efterspørger arbejdskraft.

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming:

- Vi står i en situation med akut mangel på arbejdskraft, derfor skal vi sikre en så smidig overgang fra ledighed til beskæftigelse som muligt. Opkvalificering er et af virkemidlerne til at sikre en fornødne, kvalificerede og efterspurgte arbejdskraft - det gavner virksomhederne og hjælper de ledige, derfor giver det god mening at anvende de ubrugte midler i uddannelsespuljen til den regionale uddannelsespulje.

Kontakt

Pressevagt

51232830