Spring over hovedmenu

NYHED / 02-12-2021

Grænseværdi for asbest i arbejdsmiljøet bliver skærpet markant

Fra 1. januar 2022 bliver grænseværdien for asbest i Danmark sat markant ned. Dermed bliver grænseværdien herhjemme blandt de laveste i EU.

Efter nytår gælder ny grænseværdi for asbest på de danske arbejdspladser. Grænseværdien for asbest går fra 0,1 fibre/cm3 til 0,003 fibre/cm3.

På nuværende tidspunkt er grænseværdien herhjemme den samme som i EU. Danmark vil altså med den nye grænseværdi være et af de lande, der går foran.

Skærpelsen af grænseværdien sker som opfølgning på den politiske aftale om asbest fra 2018. Arbejdsmarkedets parter er enige om den nye skærpede grænseværdi.

En skærpet grænseværdi kan være med til at øge opmærksomheden på, at man på arbejdspladserne sikrer, at man lever op til de gældende skrappe krav til beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde, hvor der kan forekomme asbest. Det handler om at undgå, at medarbejderne udsættes for asbeststøv. Derfor er det vigtigt at bruge arbejdsmetoder og værktøjer, der begrænser støvudviklingen mest muligt, grundig rengøring på arbejdsstedet samt brug af egnede personlige værnemidler.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye:

- Jeg er glad for, at vi med den markante skærpelse sender et signal om, at medarbejderne ikke må udsættes for asbeststøv. Selvom asbest har været forbudt at anvende siden 1980’erne, udgør asbest desværre stadig et arbejdsmiljøproblem på danske arbejdspladser. Asbest er derfor et område, som kræver et vedvarende fokus. Det er afgørende for sikkerheden på arbejdspladserne, at reglerne bliver overholdt, så vi undgår, at nogen bliver udsat for asbest.

- Jeg ved godt, at skærpelsen af grænseværdien ikke løser alle udfordringer med asbest. Derfor har vi også gang i flere indsatser for at mindske risikoen for, at medarbejdere bliver udsat for stoffet. Men skærpelsen af grænseværdien er med til at sætte yderligere fokus på at undgå udsættelse for asbest på arbejdspladserne.

Kontakt

Pressevagt

51232830