Spring over hovedmenu

NYHED / 18-11-2021

Regeringen: Nej til EU-rammer for mindsteløn

I oktober 2020 fremsatte EU-Kommissionen et forslag om rammer for mindsteløn i medlemslandene. Direktivet om mindsteløn søger ifølge Europa-Kommissionen at sikre en tilstrækkelig løn til alle borgere i EU og skal fremme kollektive forhandlinger.

EU har ikke kompetence til direkte lønfastsættelse, og ambitionen skal derfor ifølge Kommissionen sikres indirekte i form af rammer og procedure for lønfastsættelsen. EU's beskæftigelsesministre skal den 6. december fastlægge Rådets foreløbige holdning, inden Rådet skal forhandle med Europa-Parlamentet. Derfor skal Danmark nu tage første stilling til direktivforslaget.

Beskæftigelsesministeren har i den forbindelse forelagt regeringens indstilling for Folketingets Europaudvalg på et møde i dag med henblik på at indhente mandat inden afstemningen i EU.

Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye siger:

- Politikerne skal ikke blande sig i fastsættelsen af løn i Danmark. Det gælder både os politikere på Christiansborg og dem i Bruxelles. Derfor har regeringen været imod dette direktiv, og derfor er jeg meget glad for Folketingets opbakning til, at vi kan stemme nej på næste EU-rådsmøde til december.

- Jeg vil gerne takke både fagbevægelsen og Dansk Arbejdsgiverforening for den tætte dialog, vi har om denne sag. Det er helt afgørende, at alle os, der vil passe på den danske arbejdsmarkedsmodel, samarbejder tæt.

Kontakt

Pressevagt

51232830