Spring over hovedmenu

NYHED / 21-12-2021

Ekstra corona-vagter medfører ikke modregning i pension og efterløn

Ekstraindtægter fra corona-arbejde skal heller ikke i 2022 modregnes i pension. Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der forlænger den midlertidige ordning og samtidig udvider ordningen til også at omfatte efterlønsmodtagere.

For få uger siden blev der indgået en coronavinterpakke på en milliard kroner, som skal styrke sygehusvæsenet hen over en ekstraordinær svær vinter. Det indgik i pakken, at den midlertidige ordning om, at ekstraindtægter fra corona-arbejde ikke skal modregnes i pension, bliver forlænget. Ordningen har været gældende siden foråret 2021 og skulle efter planen udløbe ved årets udgang.

Folketinget har netop hastebehandlet lovforslaget, der forlænger den nuværende ordning. Under behandlingen blev det besluttet at udvide ordningen, så efterlønsmodtagere også bliver omfattet.   

Merindtægter, der udbetales fra 1. januar 2022 til og med december 2022, og som kan tilskrives mer- eller overarbejde relateret til covid-19, modregnes ikke i hverken folke-, senior- og førtidspension eller efterløn.

Det betyder, at pensionister, der tager ekstra corona-vagter i eksempelvis sygehusvæsenet i løbet af 2022, ikke får modregnet indtægterne fra disse vagter i pensionen. Det samme gælder, hvis deres ægtefælle eller samlever siger ja til ekstra corona-arbejde.   

For efterlønsmodtagere betyder det, at hvis man har merarbejde, der er covid-19-relateret, bliver man ikke modregnet i efterlønnen for det ekstra arbejde i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg vil gerne takke Folketinget for endnu en hastebehandling. Det gør det muligt, at vi hurtigt og resolut kan håndtere den stigende smitte i samfundet. Med dagens vedtagelse sikrer vi, at det giver mere mening for både pensionister og efterlønsmodtagere at yde en ekstra indsats i vores sygehusvæsen. Jo flere, vi kan få til at give den en ekstra skalle, jo bedre kan vi komme igennem endnu en lang og svær vinter med corona.

Rettelse: Den 7. januar 2022 er tilføjet "eksempelvis" i afsnit 4.

Kontakt

Pressevagt

51232830