Spring over hovedmenu

NYHED / 09-12-2021

Lov sikrer hjælp til virksomheder med corona-syge ansatte

Folketinget har netop vedtaget, at lønmodtagere, selvstændige og virksomheder kan få hjælp, hvis en ansat eller dennes børn bliver smittet eller er nær kontakt til en smittet med COVID-19. Loven vil gælde med tilbagevirkende kraft i perioden fra den 23. november til den 28. februar 2022. Man kan søge fra den 16. december.

Loven udspringer af en trepartsaftale, der blev indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og regionerne den 23. november 2021. Det betyder konkret, at virksomheder kan få refusion af sygedagpenge fra første sygedag, hvis den ansatte er smittet med COVID-19.

Der er også indgået aftale om, at lønmodtagere og selvstændige, der skal passe et barn, der enten selv er smittet eller er hjemsendt fra skole eller daginstitution som følge af konkrete tilfælde af COVID-19, kan få dagpenge fra Udbetaling Danmark.

Hvis forældrene opfylder begge regelsæt, skal de vælge hvilket regelsæt, de vil modtage ydelser efter. Det er ikke muligt at modtage både sygedagpenge og dagpenge fra Udbetaling Danmark for samme periode.

Ordningerne ligger i tråd med dem, der tidligere var i brug under pandemien, men udløb den 1. juli i år. Til forskel fra sidste gang kan man dog i tilfælde af hjemsendt barn få dagpenge fra første dag uden først at skulle bruge omsorgsdage eller 1. og 2. barns sygedage.

Kontakt

Pressevagt

51232830