Spring over hovedmenu

NYHED / Ligestilling / 17-12-2021

Ny undersøgelse giver indblik i interkønnedes levevilkår

Ny undersøgelse fra VIVE kaster lys over levevilkårene for personer med variationer i kønskarakteristika (interkønnede).

I en ny undersøgelse har VIVE interviewet en række personer med variationer i kønskarakteristika, også betegnet interkønnede, som er en fællesbetegnelse for personer hvis medfødte kønsanatomi er hverken entydig kvindelig eller mandlig.

Mange interviewpersoner i undersøgelsen oplever, at det påvirker deres fysiske og ofte også mentale helbred negativt, at de er født med variationer i kønskarakteristika. Samtidig peger undersøgelsen på, at de som følge heraf bl.a. har dårligere forudsætninger for at klare sig godt i arbejdslivet og deltage i sociale fællesskaber på lige fod med andre uden at opleve chikane.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Der skal være plads til alle i det danske samfund. Alle mennesker skal mødes ligeværdigt og med respekt. Undersøgelsen peger desværre på, at det ikke altid er tilfældet. Derfor er jeg glad for, at vi netop nu behandler et lovforslag i Folketinget, hvor vi får kønskarakteristika med ind som en beskyttelsesgrund i forskelsbehandlingslovgivningen og i straffelovens bestemmelser om hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Jeg forventer, at loven træder i kraft 1. januar 2022.

Langtfra alle personer i undersøgelsen forstår sig selv som interkønnede, fordi de oplever, at det sætter spørgsmålstegn ved, om de er ”rigtige” mænd og kvinder. Det er i overensstemmelse med resultater fra befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS (2019), der viste, at 1,1 pct. af den danske befolkning har variationer i kønskarakteristika, hvoraf kun 1,7 pct. identificerer sig som interkønnede. De fleste interviewpersoner i den nye undersøgelse identificerer sig heller ikke som LGBTI-personer.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ”Interkøn - En kvalitativ undersøgelse af erfaringer med variationer i kønskarakteristika” er gennemført af VIVE på opdrag af Beskæftigelsesministeriet. Undersøgelsen er skrevet på baggrund af 14 interviews med personer med variationer i kønskarakteristika og en litteraturgennemgang af eksisterende viden om gruppen.

Læs undersøgelsen (PDF)

Fakta

Interkønnet er en paraplybetegnelse for 72 tilstande, der kan findes hos personer med variationer i deres kønskarakteristika, som ikke er entydigt mandlige eller kvindelige.

Kønskarakteristika dækker over de legemlige egenskaber, der kendetegner og differentierer kønnet, f.eks. antallet af X- og Y-kromosomer, typen af indre og ydre kønsorganer, skægvækst, brystudvikling mv.

LGBTI er en samlebetegnelse for lesbiske, bøsser (gay), biseksuelle, transpersoner og interkønnede.