Spring over hovedmenu

NYHED / 26-01-2022

Trepartsdrøftelser om seksuel chikane torsdag

Beskæftigelses- og ligestillingsministeren mødes i morgen den 27. januar 2022 med arbejdsmarkedets parter for at fortsætte drøftelserne om initiativer, der skal forebygge seksuel chikane på arbejdsmarkedet.

Trepartsforhandlingerne udspringer af debatten om seksuel chikane, der har stået på de seneste par år, hvor især kvinder, men også mænd er stået frem og fortalt, at de er blevet krænket på deres arbejdsplads.

Forhandlingerne er et af de 14 initiativer, som regeringen lancerede i november 2020, for at gøre op med seksuel chikane på arbejdsmarkedet. Forhandlingerne skal munde ud i en række anbefalinger til, hvordan seksuel chikane bedst muligt forebygges og håndteres på arbejdspladserne, og hvordan arbejdsmarkedets parter og myndigheder kan understøtte en kulturændring på den enkelte arbejdsplads. Herudover skal forhandlingerne danne grundlag for en vurdering af, om de nuværende lovgivningsmæssige rammer er tilstrækkelige og eventuelle anbefalinger til lovgivningsmæssige tiltag på området.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er vigtigt, at vi har disse konkrete drøftelser med arbejdsmarkedets parter om, hvordan vi i højere grad får forebygget seksuel chikane, og hvordan vi bedst muligt håndterer sager om seksuel chikane, hvis de alligevel opstår. Der er brug for at vi sammen når frem til anbefalinger, der understøtter den kulturændring, der er behov for på arbejdspladserne for at styrke forebyggelsen af seksuel chikane.

- Jeg er generelt meget glad for, at hele debatten om seksuel chikane og seksuelle krænkelser bliver taget seriøst og vi sammen skaber fremskridt. Det er enormt vigtigt, og det ligger mig meget på sinde at få gjort op med de sager. Det er ikke noget som vi skal acceptere i Danmark. Vi må og skal finde konkrete løsninger på denne problematik – jo før, jo bedre.

Kontakt

Pressevagt

51232830