Spring over hovedmenu

NYHED / 21-03-2022

Beskæftigelsesministeren inviterer til inspirationsmøder

Seniorer er på dagsordenen, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i dag afholder inspirationsmøde med arbejdsmarkedets parter og interessenter på seniorområdet. Formålet er at hente inspiration til flere tiltag, der skal fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.

Seniorer er på dagsordenen, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i dag afholder inspirationsmøde med arbejdsmarkedets parter og interessenter på seniorområdet. Formålet er at hente inspiration til flere tiltag, der skal fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.

På dagens møde deltager arbejdsmarkedets parter og centrale aktører på seniorområdet, herunder Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Ældre Sagen og Faglige Seniorer.

Forud for mødet har beskæftigelsesministeren opfordret aktørerne til at medbringe konkrete forslag til, hvordan der kan skabes en kulturændring på landets arbejdspladser i retning af at gøre op med diskrimination af seniorer.

En evaluering af den såkaldte seniorpulje viser nemlig, at halvdelen af de ledige seniorer oplever, at de bliver valgt fra på grund af deres alder, og næsten lige så mange oplever, at det er svært at finde job, hvis de ønsker at skifte branche.

For at komme problemet med aldersdiskrimination til livs, fremsatte regeringen derfor tidligere på året et lovforslag, der skal forbyde arbejdsgivere at screene jobansøgere på baggrund af deres alder. Lovforslaget udspringer af trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft, som regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommuneres Landsforening indgik i efteråret 2021.

Regeringen vurderer imidlertid at der er behov for yderligere tiltag for at få virksomhedernes øjne op for værdien af seniorer. Derfor har beskæftigelsesministeren inviteret en række interessenter på seniorområdet til inspirationsmøder i Beskæftigelsesministeriet. Her vil de skulle drøfte forskellige forslag til bekæmpelse af aldersdiskrimination og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Dagens møde er det første af i alt to inspirationsmøder. Næste inspirationsmøde finder sted den 1. april – denne gang med Folketingets beskæftigelsesordførere.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Mange seniorer oplever at blive valgt fra, når der skal ansættes. I en tid, hvor virksomhederne i stor stil råber på flere hænder, giver det grundlæggende ikke mening, at der fortsat går ledige seniorer rundt med masser af ressourcer og unikke kompetencer, opbygget gennem et helt arbejdsliv.

- Regeringen har for nylig fremsat lovforslag om at forbyde arbejdsgivere at screene jobansøgere på baggrund af deres alder. Med det lovforslag tager vi et lille skridt i arbejdet med at gøre op med aldersdiskrimination, men vi sender et kraftigt signal til virksomhederne.

- Hvis vi skal komme problemet til livs, er der imidlertid behov for at vi gør endnu mere. Derfor er jeg glad for, at så mange har bakket om at sætte emnet på dagsordenen. Og jeg ser frem til et godt samarbejde med alle interessenter om at få indsamlet viden og forslag til yderligere tiltag.

Kontakt

Pressevagt

51232830