Spring over hovedmenu

NYHED / 14-03-2022

Beskæftigelsesministeren til EPSCO-rådsmøde i Bruxelles

Beskæftigelsesministeren deltager mandag den 14. marts på EPSCO-rådsmøde i Bruxelles.

På EPSCO-rådsmødet er der lagt op til, at ministrene skal stemme om generel indstilling vedrørende direktivforslaget om kønsbalance i bestyrelser. Derudover er der lagt op til, at ministrene skal vedtage punkter under det europæiske semester for 2022 samt rådskonklusioner om bekæmpelse af langtidsledighed. Ministrene skal også drøfte, hvordan man på nationalt og EU-plan kan bekæmpe diskrimination ved ansættelse og fremme diversitet på arbejdsmarkedet samt seniorernes deltagelse på arbejdsmarkedet. Endelig er der programsat en frokostdrøftelse vedrørende modtagelse af ukrainske flygtninge.

I forbindelse med rådsmødet er der også arrangeret tre bilaterale møder med ministrene med ansvar for beskæftigelse i Finland, Bulgarien og Tjekkiet. Her vil ministeren bl.a. drøfte andre centrale EU-sager, der ikke er på dagsordenen på rådsmødet i dag. Det gælder blandt andet EU-direktivforslaget om mindsteløn. Her er trilogforhandlingerne i gang, og både Europa-Parlamentet og det franske EU-formandskab har ambitioner om at nå til enighed hurtigst muligt.

Det gælder også direktivforslaget om løngennemsigtighed, som var til generel indstilling på EPSCO-rådsmødet den 6. december sidste år. Her opnåede Rådet enighed om kompromisteksten, og Danmark stemte for. Afhængigt af fremgangen i forhandlingerne forventer regeringen, at der kan foreligge en endelig direktivtekst i løbet af 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg glæder mig til at mødes med mine europæiske kollegaer i Bruxelles. Især en tid, hvor EU tydeligt har vist, at vi står stærkt sammen. Situationen i Ukraine er selvfølgelig topprioritet for os alle, og jeg ser frem til gode drøftelser sammen med mine kollegaer om netop Ukraine.

- Det ligger mig fortsat på sinde at understrege regeringens bekymringer ift. direktivet om mindsteløn. Vi er fortsat meget opmærksomme på, at direktivet ikke må blande sig direkte i lønfastsættelsen. Det ansvar ligger nemlig bedst hos arbejdsmarkedets parter.

Dagsordenspunkter på Beskæftigelsesministeriets område

  • Direktivforslag om kønsbalance blandt bestyrelsesmedlemmer i store børsnoterede selskaber
  • Det europæiske semester 2022: EPSCO-rådet skal vedtage Den fælles beskæftigelsesrapport og godkende rådskonklusioner om denne og om Kommissionens årlige strategi for bæredygtig vækst.
  • Rådskonklusioner til den Europæiske Revisionsrets særberetning om bekæmpelse af langtidsledighed.
  • Politisk debat om bekæmpelse af diskrimination ved ansættelse og fremme af diversitet på arbejdsmarkedet.
  • Politisk debat om fremme af seniorers deltagelse på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Pressevagt

51232830