Spring over hovedmenu

NYHED / 30-03-2022

Flere virksomheder kan få del i arbejdsmiljøpulje på 100 mio. kroner

Fra midten af april kan flere virksomheder søge midler fra arbejdsmiljøpulje, der skal forebygge nedslidning og arbejdsulykker.

I aftale om ret til seniorpension for nedslidte fra 2019 blev forligskredsen enig om at afsætte 100 mio. kroner årligt i tre år, som små private virksomheder kan søge til indsatser, der skal forebygge arbejdsulykker og nedslidning af ansatte.

I 2021 blev der imidlertid kun brugt 30 mio. kroner af puljen. Derfor har forligskredsen justeret puljen, så flere virksomheder kan få del i midlerne til gavn for arbejdsmiljøet og de ansatte.

I år og i 2023 kan private virksomheder med maksimalt 100 ansatte og offentlige arbejdspladser med maksimalt 50 ansatte også søge puljen. Derudover vil hver produktionsenhed (p-enhed) i virksomheden have mulighed for at søge og ikke kun den juridiske enhed. Således vil p-enheder med mellem 1 og 100 ansatte i private virksomheder og offentlige p-enheder med mellem 1 og 50 ansatte kunne søge puljen med de nye regler.

Puljemidlerne øremærkes, så 75 pct. af pengene går til private virksomheder og 25 pct. går til offentlige arbejdspladser.

Der vil fremover også blive givet tilskud til projekter for at forebygge høreskadende støj, støv og kemiske påvirkninger. Samtidig sidestilles arbejdsmedicinske klinikker med autoriserede arbejdsmiljørådgivere, så virksomheder også kan få tilskud til rådgivning fra klinikkerne.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er glad for, at vi har gjort det muligt for flere virksomheder at få del i midlerne, så vi kan skabe et endnu bedre arbejdsmiljø rundt om i landet.

- Det er også godt, at offentlige arbejdspladser nu kan søge, og jeg håber, at mange vil gøre brug af muligheden her på den anden side af corona. Det er vigtigt, at alle arbejdspladser arbejder aktivt for et sundt arbejdsmiljø, så medarbejderne kan føle sig trygge, når de går på arbejde. Det kommer ikke af sig selv.

Kontakt

Pressevagt

51232830