Spring over hovedmenu

NYHED / 07-03-2022

Lovforslag i høring skal styrke trygheden i dagpengesystemet

Med nyt lovforslag bliver det muligt at få et beskæftigelsestillæg de første tre måneder af dagpengeperioden. Forslaget er nu sendt i høring.

For at øge trygheden for lønmodtagerne og få flere i arbejde blev regeringen og et flertal af partierne i Folketinget i januar enige om en aftale om Danmark kan mere I.

Mandag er et lovforslag om ændringerne på dagpengeområdet sendt i høring.

Med lovforslaget bliver det muligt at få op til 23.000 kroner i dagpenge i de første tre måneder som ledig. Finansieringen findes ved at reducere satsen og dagpengeperioden for dimittender, som dermed får et styrket incitament til at finde beskæftigelse. Endelig bliver der indført et sprog- og beskæftigelseskrav for at modtage dimittenddagpenge.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er vigtigt, at vi har et trygt og balanceret dagpengesystem, så vi også i fremtiden har en stor tilslutning til systemet. Det er afgørende for den danske model, at vores flexicurity på arbejdsmarkedet står stærkt. Derfor er jeg glad for, at vi nu får realiseret den aftale, som et flertal i Folketinget står bag, så der i den første tid som ledig er mulighed for at få et højere beløb i dagpenge.

- Balancen i det samlede dagpengesystem skal genoprettes. Antallet af dimittender i dagpengesystemet er steget kraftigt – set over en længere periode. Det har aldrig været meningen, at nyuddannede unge skal starte deres arbejdsliv med at være arbejdsløse i en længere periode. Derfor sætter vi ind for, at dimittender hurtigere kommer i job til gavn for både den private og offentlige sektor, der mangler arbejdskraft.

Høringsfristen er den 21. marts 2022. 

Kontakt

Pressevagt

51232830