Spring over hovedmenu

NYHED / 25-03-2022

Ny arbejdsmiljøaftale på vej

Regeringen ønsker en stærk indsats for et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på det danske arbejdsmarked. Derfor bliver arbejdsmiljø og indsatsen mod social dumping en væsentlig prioritet på det kommende finanslovsforslag. Det er afgørende for regeringen, at vi sikrer et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø og social dumping.

Det er en vigtig prioritet for regeringen, at vi i Danmark har en stærk indsats i forhold til arbejdsmiljø og social dumping. Med et arbejdsmarked i høj fart og rivende udvikling, er det helt centralt, at vi har et arbejdsmarked, der giver mulighed for et langt og godt arbejdsliv.

Arbejdsmiljøaftalen fra 2019 udløber ved udgangen af 2022. Med udløbet af den nuværende arbejdsmiljøaftale udløber samtidig en række midlertidige bevillinger til bl.a. indsatsen mod social dumping. Det indebærer, at Arbejdstilsynets bevilling står til at falde med knap 40 pct. i 2023 og frem, og at Skattemyndighedernes bevilling til indsatsen mod social dumping bortfalder.

Derfor er regeringen netop nu i gang med at forberede grundlaget for en ny arbejdsmiljøaftale. Indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og indsatsen mod social dumping bliver en væsentlig prioritet på regeringens finanslovforslag for 2023. Regeringen vil i den forbindelse lægge et oplæg frem, som vil sikre et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø og social dumping i de kommende år.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Regeringen og jeg er stærkt optaget af at sikre, at rammerne er på plads for et langt og sundt arbejdsliv. Her er det helt afgørende, at der er ordnede forhold på arbejdspladserne. Det kommer os alle til gavn – både lønmodtagere, arbejdsgivere og samfundet som helhed.

- Med de seneste finanslove og med den politiske aftale om En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen da også taget markante skridt, når det kommer til at styrke det organiserede arbejdsmarked og sikre flere midler til et sundt arbejdsmiljø og indsatsen mod social dumping.

- Vi vil ikke under nogen omstændigheder acceptere hverken usikre og dårlige arbejdsforhold eller social dumping. Vi skal hjælpe virksomhederne med at skabe et godt arbejdsmiljø, men dem der udnytter arbejdskraft og ignorerer reglerne skal også mærke konsekvensen.

- Med en ny arbejdsmiljøaftale ønsker regeringen at tage næste skridt i at understøtte et sikkert, trygt og bæredygtigt arbejdsmarked. Jeg ser derfor meget frem til de kommende forhandlinger.

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

- Social dumping er uacceptabelt og skal bekæmpes med alle midler. Derfor har regeringen fra sin tiltræden styrket skattekontrollen og indsatsen mod social dumping.

- Det er afgørende for den samfundskontrakt, vi har med hinanden, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler. Der skal være fair konkurrence, virksomhederne imellem. Derfor er dygtige kontrolmedarbejdere over hele landet med til at sikre, at reglerne på danske arbejdspladser bliver fulgt, og at virksomhederne afregner korrekte skatter og afgifter.

- Med en ny arbejdsmiljøaftale ønsker regeringen at sikre et højt niveau i indsatsen mod social dumping.

Beskæftigelsesministeren vil indkalde til politiske forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale i efteråret, når regeringen har præsenteret sit forslag til finanslov for 2023.

Kontakt

Pressevagt

51232830