Spring over hovedmenu

NYHED / 01-04-2022

Ekspertrapport bidrager med ny viden om platformsarbejde og atypisk beskæftigelse i Danmark

Platformsarbejde og anden atypisk beskæftigelse er i fremvækst. Ny ekspertrapport giver indblik i de arbejdsretlige problemstillinger.

De digitale arbejdsplatforme er kommet for at blive, og de er i markant fremvækst. EU-Kommissionen anslår, at de digitale arbejdsplatforme frem mod 2025 vil beskæftige så mange som 43 millioner europæere mod 28 millioner i dag.

Også herhjemme udgør platformsarbejdere og andre atypisk beskæftigede nu en fast bestanddel af det danske arbejdsmarked. Det er også baggrunden for, at regeringen med reformudspillet ’Danmark kan mere I’ i september 2021 præsenterede flere tiltag, der skal styrke det organiserede arbejdsmarked, bl.a. ved at regulere platformsarbejde i Danmark. Og kort før jul fremsatte EU-Kommissionen så et direktivforslag til en fælles europæisk lovgivning på området, som skal forbedre vilkårene for platformsarbejde.

Udbredelsen af platformsarbejde og andre former for atypisk beskæftigelse har i de senere år givet anledning til drøftelser af bl.a. platformsarbejdernes arbejdsretlige status som enten selvstændige erhvervsdrivende eller lønmodtagere. På den baggrund har Beskæftigelsesministeriet taget initiativ til at få udarbejdet en juridisk ekspertrapport, der belyser de centrale arbejdsretlige problemstillinger, der knytter sig til platformsarbejde og anden atypisk beskæftigelse.

Forskningscentrene FAOS og WELMA inviterer den 8. april 2022 til seminar under overskriften ’Platformsarbejde mellem arbejdsret og konkurrenceret – hvad lægger EU-Kommissionens udspil op til?' Her vil to af forfatterne bag rapporten holde oplæg med baggrund i rapportens konklusioner Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard deltager også i seminaret i en paneldebat med repræsentanter for DA og FH.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Platformsarbejdere, freelancere og andre løst ansatte er ofte ikke omfattet af de samme rettigheder som almindelige lønmodtagere. Regeringen er derfor stærkt optaget af at sikre, at rammerne for fremtidens arbejdsmarked følger trit med de udfordringer, som bl.a. de digitale arbejdsplatforme fører med sig.

- Med ekspertrapporten har vi nu fået et solidt vidensgrundlag at stå på, når vi diskuterer platformsarbejde og anden atypisk beskæftigelse. Det gælder ikke mindst i de igangværende politiske forhandlinger i EU om EU-Kommissionen forslag til direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde.

Ekspertrapporten er udarbejdet af

  • lektor, ph.d. i arbejdsret Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus Universitet (formand)
  • professor, ph.d. i EU-ret Catherine Jacqueson, Københavns Universitet,
  • lektor ph.d. i arbejdsret Christian Højer Schjøler, Syddansk Universitet.

Kontakt

Pressevagt

51232830